Hustopečské skákání - závody žactva a dorostu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s. a Město Hustopeče

Datum

13.02.2024

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 22)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Stanislav Joukal
Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Radomír Sedláček
Hlasatel Miroslav Strouhal, Zbyněk Háder
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014

Pro závodníky z okresu Břeclav jsou závody vypsány jako Okresní přebor ve skoku vysokém v hale.

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický ředitel soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu haly od 08:15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.1.2024 do 10.2.2024 do 20:00 hod. nebo emailem na adresu: hustopecskeskakani@seznam.cz
Škrty a dohlášky nejpozději 10 minut před startem kategorie.

 

Šatny

  • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
  • Za odložené věci nenesou pořadatelé odpovědnost.
  • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 13.2.2024

Čas Disciplíny
09:00 výška Žkm Finále
10:00 výška Žcm Finále
11:15 výška Žky Finále
12:15 výška Žci Finále
13:30 výška Dky Finále
14:30 výška Dci Finále

Další informace

Technická ustanovení:

• rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

• ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán

• časový harmonogram je orientační, záleží na počtu přihlášených závodníků


www.hustopecskeskakani.cz