Krajský přebor jednotlivců Pardubického kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pardubický krajský atletický svaz

Datum

04.02.2024

Místo

Ostrava

Vedoucí činovníci

Technický delegát Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Technický delegát Iva Tlapáková
Ředitel závodu Lukáš Dejdar
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Časomíru zajišťuje on-line systém

Startují

ročníky 1934 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Závod je určen pro členy oddílu Pardubického krajského atletického svazu. V případě nízkého počtu startujících mohou TD vybrat závodníky z jiných oddílů, kteří se přihlásí přes systém ČAS jako start mimo soutěž.

Závodníci přihlášení MS nemají právo startovat ve finále běhů a technických disciplín.

Seznam vybraných závodnÍků bude zveřejněn na stánkách Pardubického krajského atletického svazu www.kas-pardubice.cz/ do soboty 3.2.2024 do 12:00.

Závodníci kategorie přípravek (ročník 2013 a mladší) nemohou startovat ani mimo soutěž.

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a kouli postupuje do finále 8 nejlepších závodníků z každé kategorie.

Závodníci přihlášení MS nemají právo startovat ve finále běhů a technických disciplín.

UŠTAFET PŘIHLAŠUJTE POUZE JEDNOHO ČLENA ŠTAFETY NA KAŽDOU ŠTAFETU. PŘEDBĚŽNÉ SESTAVY ŠTAFET SE ODEVZDÁVAJÍ PŘI PREZENTACI NA KARTIČKÁCH. KONEČNÉ SESTAVY ŠTAFET SE UPŘESŇUJÍ DO 18:00 V ZÁVODNÍ KANCELÁŘI.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9:00 hod.

Startovné

150 Kč za přihlášený start potvrzený TD pro závodníky oddílů Pardubického krajského atletického svazu.

250 Kč  za přihlášený start potvrzený TD pro závodníky oddílů mimo Pardubický krajský atletického svazu. 

250 Kč za starty přihlášené mailem na marek.josef@email.cz v době od pátku 2.2.2024 20:00 do soboty 3.2.2024 20:00.

Oddíly musí celé startovné uhradit před zahájením závodu, nejpozději 1 hodinu před startem disciplíny. Bez úhrady startovného nebudou závodníci připuštěni k soutěži. 

Startovné se hradí za přihlášený start, který bude mít oddíl uvedený na přihlášce k soutěži v neděli 4.2.2024 v 09:15 hod., tzn. závodník nebyl do 09:15 oddílem v závodní kanceláři nebo telefonicky nebo mailem technickému delegátovi odhlášen.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.1.2024 do 2.2.2024 do 20:00.

Přihlášky je možné doplnit na mail marek.josef@email.cz do soboty 3.2.2024 do 20:00 za zvýšené startovné.

Odhlášky je možné udělat do neděle 4.2.2024 do 9:15 v závodní kanceláři, nebo na telefon / email Technického delegáta. Rozhodující je čas přichodu mailu.

Přihlášky na místě nejsou možné.

Požadavky na starty mimo soutěž zadejte do systému ČAS.

Seznam vybraných závodnků bude zveřejněn na stánkách Pardubického krajského atletického svazu www.kas-pardubice.cz/ do soboty 3.2.2024 do 12:00.

Omezení startů:

1)  Muži  a  ženy, junioři a juniorky  mohou  startovat  na  jednom přeboru nejvýše  v  5 disciplínách.  Dorostenci  a dorostenky,  žáci  a  žákyně, mladší žáci a žákyně mohou na jednom přeboru startovat nejvýše ve 3  individuálních disciplínách.

2)  Závodníci kategorie juniorů mohou na jednom přeboru startovat pouze v jednom běhu na 1500 m a delším, v kategorii dorostu mohou na jednom přeboru startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, v kategorii žactva a mladšího žactva v jednom individuálním běhu na 300 m a delším.

3)  Závodník kategorie mládeže může startovat za vyšší věkovou kategorii v  rozsahu závodění  své věkové  kategorie.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydána závodníků v bězích na 800 m a delších před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 4.2.2024

Čas Disciplíny
10:30 60 m Žcm Rozběh výška Žky Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
10:45 60 m Žkm Rozběh
11:00 60 m Žci Rozběh dálka Žcm Finále
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m Ž Rozběh tyč M Finále tyč Žci Finále koule 3kg Dky Finále
11:40 60 m M Rozběh
11:45 výška Žci Finále
12:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh dálka Žky Finále
12:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
12:20 60m p 76,2-8,2 Žky Běh
12:30 60m p 76,2-8,5 Dky Běh dálka Žkm Finále koule 4kg Žci Finále
12:40 60m p 83,8 Žci Běh
12:50 60m p 83,8 Ž Běh
13:00 60m p 91,4 Dci Běh výška Ž Finále
13:05 60m p 99,1 Jři Běh
13:10 60m p 106,7 M Běh
13:15 60 m Žcm Finále
13:18 60 m Žkm Finále
13:21 60 m Žci Finále
13:24 60 m Žky Finále
13:27 60 m M Finále
13:30 60 m Ž Finále tyč Ž Finále tyč Žky Finále dálka M Finále koule 4kg Ž Finále
13:35 800 m Žcm
13:40 800 m Žkm
13:45 800 m Žci
13:50 800 m Žky
13:55 800 m M
14:00 800 m Ž výška Žcm Finále
14:05 3000 m M 3000 m Ž
14:20 koule 5kg Dci Finále
14:25 300 m Žcm Běh
14:35 300 m Žkm Běh
14:45 300 m Žci Běh
14:55 300 m Žky Běh
15:00 výška M Finále dálka Ž Finále
15:15 400 m M Běh koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
15:30 400 m Ž Běh
15:40 1500 m Žci
15:50 1500 m M
16:00 1500 m Ž 1500 m Žky Běh výška Žkm Finále
16:15 200 m M Běh
16:20 koule 3kg Žky Finále
16:30 200 m Ž Běh trojskok M Finále trojskok Ž Finále
16:50 150 m Žci Běh
17:00 150 m Žky Běh
17:15 150 m Žcm Běh
17:25 150 m Žkm Běh
17:40 4x200 m M Běh 4x200 m Ž Běh

Stravování

Stravování není zajištěno.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Přeborník kraje se vyhlašuje ve všech vypsaných soutěžích, pokud do soutěže nastoupí minimálně tři závodníci ze dvou různých oddílů PKAS. Ve štafetách se přeborník kraje nevyhlašuje.

Předání medailí bude provedeno 15 minut po ukončení disciplíny, prostor vyhlašování bude upřesněn na místě.