Halové akademické mistrovství ČR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě/oddíl VSK FTVS Praha. Organizátor: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Datum

08.01.2024

Místo

Praha - Strahov (Atletická hala Strahov, Vaníčkova ulice, Praha )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
ČAUS
Ředitel závodu
Vostatková Pavlína
721427724
vostatkova@ftvs.cuni.cz
Hlavní rozhodčí
JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel
Feher Jan
Hlasatel
Novák Michal
Lékař
Skalská Marie
Vedoucí ceremoniálu
Horáková Monika
Časomíru zajišťuje
Hojka Vladimír
Výsledky zpracoval
Krsek Ivo

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 1934 - 2004

Studenti akreditovaných vysokých škol v ČR všech forem studia, studenti VOŠ, zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus),

Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice). O povolení startu vyššímu počtu startujících v disciplíně za jednu školu rozhoduje pořadatel, který případný výběr oznámí 5. 1. 2024.

Soutěže

Muži 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky

Výška: muži 180 cm, ženy 150 cm

Disciplíny:

muži – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4x200 m

ženy – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4x200 m

Tyč: 3,00 m

Trojskok: odrazová deska - muži 11 m, ženy 9 m

Ve skoku dalekém, trojskoku a vrhu koulí mají závodníci (-ice) tři pokusy, závodníci na 1. - 8. místě mají navíc čtvrtý pokus.

Bodování družstev: Za družstvo boduje jeden závodník (-ice) v každé disciplíně. Boduje se systémem 11, 9, 8.... (i ve štafetách). V běžeckých disciplínách je pořadí stanoveno podle dosažených časů.

Protesty: Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Složení jury: ředitel závodu, technický ředitel a hlavní rozhodčí. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.

Přihlášky

Přihlášky od neděle 10. 12. 2023 00:00 do pátku 5. 1. 2024 do 22:00 elektronicky na webové stránce: http://amcr.asp2.cz/

Výsledky

Titul: Vítěz získá titul „Akademický halový mistr ČR v atletice pro rok 2024“

Časový pořad

pondělí, 8.1.2024

Čas Disciplíny
11:45 60m p 91,4 Ž dálka M koule 4kg Ž
12:00 60m p 106,7 M tyč M tyč Ž
12:15 60 m Ž
12:30 60 m M
12:45 dálka Ž
13:00 výška Ž koule 7,26kg M
13:30 400 m Ž
13:40 400 m M
13:50 800 m Ž výška M trojskok M
14:00 800 m M
14:15 1500 m Ž
14:30 1500 m M trojskok Ž
14:40 4x200 m Ž
14:50 4x200 m M

Další informace

Cestovné a pobytové náklady: účastníci startují na náklady vysílající složky.