VZ žactva USK Praha I.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

04.01.2024

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov - Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Sutnar 731962373 jan.sutnar@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60m p 83,8
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 15h v hale.

Startovné

Startovní činí 150,-Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději hodinu před zahájením disciplíny. Úhrada startovného je prezentací závodníka k soutěži.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2. ledna 2024 do 20 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí pro muže a v 1. patře pro ženy. Šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Časový pořad

čtvrtek, 4.1.2024

Čas Disciplíny
16:00 60m p 83,8 Žci
16:15 60m p 76,2-8,2 Žky
16:30 60 m Žci
16:50 60 m Žky
17:30 300 m Žci
17:40 300 m Žky
18:05 150 m Žci
18:25 150 m Žky
18:50 1500 m Žky
19:00 1500 m Žci