VZ žactva USK Praha II.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

12.01.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Jan Ruda
602245359
j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí
JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje
Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval
Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 150 m, 300 m, 800 m, výška, tyč, koule 4kg
Žákyně 150 m, 300 m, 800 m, výška, tyč, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 15h v hale.

Startovné

Startovní činí 150,-Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději hodinu před zahájením disciplíny. Úhrada startovného je prezentací závodníka k soutěži.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 10. ledna 2024 do 20 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí pro muže a v 1. patře pro ženy. Šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Časový pořad

pátek, 12.1.2024

Čas Disciplíny
16:00 800 m Žci výška Žci tyč Žky koule 3kg Žky
16:15 800 m Žky
16:30 300 m Žci
17:10 300 m Žky koule 4kg Žci
17:30 výška Žky tyč Žci
17:50 150 m Žci
18:30 150 m Žky