VZ žactva USK Praha IV.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

02.02.2024

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice, Praha 6)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Sutnar 731962373 jan.sutnar@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Není možný tzv. dvojstart v jedné disciplíně. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13h v hale.

Startovné

Startovní činí 150,-Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději hodinu před zahájením disciplíny. Úhrada startovného je prezentací závodníka k soutěži.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 31. ledna 2024 do 20 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí pro muže a v 1. patře pro ženy. Šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Časový pořad

pátek, 2.2.2024

Čas Disciplíny
14:00 60 m Žci tyč Žci tyč Žky dálka Žky koule 3kg Žky
14:15 60 m Žky
14:45 60m p 83,8 Žci výška Žky
15:00 60m p 76,2-8,2 Žky
15:30 300 m Žci koule 4kg Žci
15:45 300 m Žky dálka Žci
16:10 150 m Žci
16:15 výška Žci
16:20 150 m Žky
17:10 800 m Žci
17:20 800 m Žky