Přebor Moravskoslezského kraje dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

13.01.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Miroslav Mařádek
775 228 404
Technický delegát
Aneta Župníková
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Dana Holubová
Technický ředitel
Lucie Vlková
Hlasatel
Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

U běhů  60 m a 60 mpř. všech věkových kategorií do finále A postupují pouze  závodníci oddílů Moravskoslezského krajského atletického svazu. Do finálových běhů B pak postupují závodníci podle časů bez ohledu na oddílovou příslušnost.

V disciplínách dálka, trojskok a  koule všech kategorií do finále postupují  závodníci oddílů Moravskoslezského krajského atletického svazu. V  případě menšího počtu postupujících z MSKAS než 8 - bude finále doplněno podle dosažených výkonů  startujícími bez ohledu na oddílovou příslušnost.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků v každé kategorii.

Start závodníků 2009 a mladších nebude povolen!!!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka Moravskoslezského kraje 200,-Kč. Závodníci ostatních oddílů 300,-Kč nebo 15,-eur.

Startovné bude vybíráno v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 2. ledna 2024 do čtvrtku 11.ledna 2024 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 13.1.2024

Čas Disciplíny
09:30 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky dálka Dci
09:50 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci
10:00 výška Ž výška Jky výška Dky tyč Dci B tyč Jři B tyč M B koule 3kg Dky
10:10 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:20 60m p 83,8 Jky Rozběh
10:25 60m p 83,8 Ž Rozběh
10:30 60m p 91,4 Dci Rozběh
10:40 60m p 99,1 Jři Rozběh
10:50 60m p 106,7 M Rozběh
11:00 60 m Dky Rozběh dálka Jky dálka Ž koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:10 60 m Jky Rozběh
11:20 60 m Ž Rozběh
11:30 60 m Dci Rozběh
11:45 60 m Jři Rozběh
11:55 60 m M Rozběh
12:00 tyč M A tyč Jři A tyč Dci A koule 5kg Dci
12:10 800 m Dky dálka Dky
12:15 800 m Jky
12:20 800 m Ž výška M výška Jři výška Dci
12:30 800 m Dci
12:35 800 m Jři
12:40 800 m M
12:45 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
12:50 60m p 83,8 Jky Finále
12:55 60m p 83,8 Ž Finále
13:00 koule 6kg Jři
13:05 60m p 91,4 Dci Finále
13:15 60m p 99,1 Jři Finále
13:25 60m p 106,7 M Finále
13:35 60 m Dky Finále
13:40 60 m Jky Finále
13:45 60 m Ž Finále
13:50 60 m Dci Finále
13:55 60 m Jři Finále
14:00 60 m M Finále tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Jři dálka M koule 7,26kg M
14:05 400 m Dky
14:20 400 m Jky
14:30 400 m Ž
14:40 400 m Dci
14:55 400 m Jři
15:05 400 m M
15:20 1500 m Dky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
15:30 1500 m Ž 1500 m Jky
15:35 1500 m Jři
15:40 1500 m Dci
15:55 1500 m M
16:00 200 m Dky
16:30 200 m Jky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
16:40 200 m Ž
16:50 200 m Dci
17:10 200 m Jři
17:20 200 m M

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,15 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.