Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva (uzavřený závod)

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

02.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Flanderka
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Renata Kubalová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startující

Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na mistrovství včas přihlášeni, zařazeni TD:

a) členové oddílu či klubu MaS - starší žactvo (roč. 2009 a 2010)

b) start mladšího žactva je povolen pouze ve skoku o tyči a v běhu na 3000m (2011-2012)

Omezení startu

a) závodníci, resp. závodnice mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a v nich pouze v jednom běhu na tratích 300 m a delších a štafetě, počet disciplín se řídí soutěžní brožurou ČAS

b) závodníci, resp. závodnice z jiných, než moravských krajů nemohou na mistrovství startovat

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky ve výšce : starší žáci - 138cm, starší žákyně - 131cm.  V tyči určí technický delegái podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu

b) do finále v bězích na 60 m a 60 m př. postupuje vždy 8 závodníků či závodnic /FA/ + 8 závodníků či závodnic /FB/ dle postupového klíče, který stanoví TD, 

Do finále v bězích na 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu a na 60m vždy 8 nejrychlejších časů do finále "A"a dalších 8 časů do finále "B".

c) přebírání medailí a diplomů průběžně na tribuně pod rozhlasovou kabinou

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,30 hod.

Prezentace závodníků probíhá přímo u rozhodčích u disciplíny:

- sprinty a běhy 10min.

- technické disciplíny 15min.

- skok o tyči 45min.

Startovné

Dle rozhodnutí SK MaS činí startovné 300 Kč za přihlášeného závodníka. Platba v hotovosti.

Přihlášky

a) podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje přes webové stránky ČAS www.atletika.cz; otevření přihlášek je 22. ledna 2024, uzavření je 31.ledna 2024 ve 20:00 hodin,

b) technický delegát má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice odmítnout z výkonnostních důvodů, a seznam nevybraných závodníků a závodnic zveřejní do 1. února 2024 do 16:00 hodin na stránkách ČAS

c) v bězích je omezený počet startujících nejvýše 72 závodníků (závodnic) u technických disciplín 40 závodníků (závodnic).

d) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat

e) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12:00 hodin následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu s poplatkem 3000 Kč za disciplínu, v případě nízké výkonnosti tato přihláška nezaručuje účast v závodě

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 2.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh výška Žci tyč Žci koule 4kg Žci
10:15 60m p 83,8 Žci Rozběh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:55 60 m Žci Rozběh dálka Žky
11:20 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
11:30 60m p 83,8 Žci Finále koule 3kg Žky
11:40 60 m Žky Finále tyč Žky
11:50 60 m Žci Finále
12:00 800 m Žky
12:15 800 m Žci výška Žky
12:30 300 m Žky
12:50 300 m Žci dálka Žci
13:10 3000 m Žci
13:30 3000 m Žky
13:45 1500 m Žky
14:00 1500 m Žci
14:10 150 m Žky
14:35 150 m Žci
15:00 4x200 m Žky
15:15 4x200 m Žci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Upozornění: Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,15hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly je povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí.

Přihlášení mohou být, resp. přihlásit se mohou pouze závodníci a závodnice - občané ČR, registrovaní za atletický oddíl podle čl.1 odst. 1 směrnice ČAS č. 12/2023, o registrovaných sportovcích.