Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

03.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Bc. Marcel Štefek
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na mistrovství včas přihlášeni, zařazeni TD:

a) dorost (roč. 2007 a 2008)

b) junioři (roč. 2005 a 2006)

c) dospělí (roč. 2004 a starší)

Omezení startu

a) závodníci, resp. závodnice, nar. 2007 - 2008 mohou být přihlášeni pouze k jednomu běhu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den

b) závodníci, resp. závodnice nar. 2009 a mladší nemohou na mistrovství startovat (v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích dospělých i kategorie juniorů a dorostu, u juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technická ustanovení

a) na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu

b) na základě provedené konečné prezentace může dojít k přesunu některých skupin ve skoku dalekém a skoku vysokém do atletického tunelu

c) do finále v bězích na 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle stanoveného postupového klíče, v běhu na 60 m se boběží finále A a finále B, postupový klíče bude určen TD podle počtu přihlášených závodníků

d) při společném závodu více kategorií v trojskoku, kouli a dálce postupuje do finále podle pravidel vždy maximálně 8 závodníků či závodnic v každé kategorii

e) cizí státní příslušníci a závodníci jiných krajů, mají právo na start u běžeckých disciplín pouze v rozběhu, bez nároku na postup do finále, ve skoku dalekém, trojskoku a kouli mohou absolvovat pouze 3 pokusy

f) přebírání medailí a diplomů průběžně na tribuně pod rozhlasovou kabinou

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00 hod.

Prezentace závodníků probíhá přímo u rozhodčích u disciplíny:

- sprinty a běhy 10min.

- technické disciplíny 15min.

- skok o tyči 45min.

Startovné

Dle rozhodnutí SK MaS je startovné 300 Kč za přihlášeného závodníka z moravských krajů,

Startovné za závodníka či závodnici z mimo moravských krajů je 300 Kč za každou disciplínu.

Startovné cizinců je 15 EUR za každou disciplínu.

Startovné úhrada :  Startovné bude možné uhradit na tribuně pod rozhlasovou kabinou, a to hotově před zahájením závodu, proti platbě bude vystaven doklad o zaplacení.

Přihlášky

Přihlášky

a) podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje přes webové stránky ČAS www.atletika.cz, otevření přihlášek je od 22. ledna 2024, uzavření je 1. února 2024 ve 20:00 hodin

b) technický delegát má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice odmítnout z výkonnostních důvodů, seznam nevybraných závodníků a závodnic zveřejní do 2. února 2023 do 16:00 hodin na stránkách ČAS

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12:00 hodin následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu s poplatkem 3000 Kč za disciplínu, v případě nízké výkonnosti tato přihláška nezaručuje účast v závodě

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti č. 103.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 3.2.2024

Čas Disciplíny
09:45 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky dálka Dci koule 3kg Dky
10:00 tyč M tyč Jři tyč Dci
10:15 3000 m Dci
10:30 3000 m M 3000 m Jři
10:45 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:55 60m p 83,8 Jky Rozběh
11:00 60m p 83,8 Ž Rozběh
11:10 60m p 91,4 Dci Rozběh
11:15 60m p 99,1 Jři Rozběh
11:20 koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:25 60m p 106,7 M Rozběh dálka Ž dálka Jky
11:35 60 m Dky Rozběh
11:45 výška Ž výška Jky výška Dky
11:50 60 m Jky Rozběh
12:00 60 m Ž Rozběh
12:10 60 m Dci Rozběh koule 5kg Dci
12:25 60 m Jři Rozběh tyč Ž tyč Jky tyč Dky
12:40 60 m M Rozběh
12:55 800 m Dky
13:00 dálka Dky
13:05 800 m Jky koule 6kg Jři
13:10 800 m Ž
13:15 800 m Dci
13:20 800 m Jři
13:25 800 m M
13:30 60m p 76,2-8,5 Dky Finále A
13:35 60m p 83,8 Jky Finále A
13:40 60m p 83,8 Ž Finále A
13:45 60m p 91,4 Dci Finále A
13:50 60m p 99,1 Jři Finále A
13:55 60m p 106,7 M Finále A
14:00 výška M výška Jři
14:10 60 m Dky Finále AB
14:15 60 m Jky Finále AB
14:20 60 m Ž Finále AB
14:25 60 m Dci Finále AB
14:30 60 m Jři Finále AB
14:35 60 m M Finále AB
14:45 400 m Dky dálka M dálka Jři
14:55 400 m Jky
15:00 koule 7,26kg M
15:10 400 m Ž
15:20 400 m Dci
15:30 400 m Jři
15:40 400 m M
15:45 výška Dci
16:00 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
16:10 1500 m Dci
16:20 1500 m M 1500 m Jři
16:35 200 m Dky
17:00 200 m Jky
17:15 200 m Ž
17:20 200 m Dci
17:30 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
17:35 200 m Jři
17:45 200 m M
18:00 4x200 m Dky
18:05 4x200 m Jky
18:10 4x200 m Ž
18:15 4x200 m Dci
18:20 4x200 m Jři
18:25 4x200 m M

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

V PROSTORÁCH BUFETU JE ZAKÁZÁNO KONZUMOVAT VLASTNÍ JÍDLO!

Další informace

Cizinci se mohou přihlásit online prostřednictvím www.atletika.cz ve formě Přihlášky bez registrace.

Organizační opatření

a) na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice

b) trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí

c) trenéři při skoku o tyči mohou být pouze při rozcvičení, sektor musí opustit nejpozději 10 minut před začátkem soutěže

d) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí

e) vstup do haly pro závodníky a trenéry pouze hlavním vchodem od hotelu Clarion