Youth Athletics Indoor Ostrava III

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

22.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Župníková Aneta zupnikova@seznam.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60m p 76,2-7,7, koule 3kg
Ml. žákyně 60m p 76,2-7,7, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále A a B v běhu na 60m postupuje 16 nejlepších podle dosažených časů, do finále na 60m př. postupuje vždy 8 nejlepších podle dosažených časů .

b) nasazení do běhů na 150m, 300m, 800m, 1500m,3000m bude podle dosažených časů 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 14,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 200,- Kč, cizí státní příslušníci 10,- € za každý start .

Platba v hotovosti.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ), a to od pondělí 5.února 2024 do středy 21.února 2024 do 20.00 hodin.

Neregistrovaní závodníci a cizinci také online prostřednictvím www.atletika.cz ve formě Přihlášky bez registrace.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 22.2.2024

Čas Disciplíny
15:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále výška Žci tyč Žci dálka Žky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci
15:05 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
15:15 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
15:20 60m p 83,8 Žci Rozběh
15:30 60 m Žky Rozběh
15:45 60 m Žci Rozběh
16:10 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
16:15 60m p 83,8 Žci Finále
16:25 60 m Žky Finále
16:30 60 m Žci Finále
16:40 300 m Žky
17:00 300 m Žci výška Žky tyč Žky dálka Žci koule 2kg Žkm koule 3kg Žky
17:15 1500 m Žky
17:25 1500 m Žci
17:35 150 m Žky
17:50 150 m Žci
18:05 800 m Žky
18:10 800 m Žci
18:15 3000 m Žci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 14,00 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.