KP Jihočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek

Atletika (2)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

04.02.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - mužské složky vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová - ženské složky bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Gryc Stanislav 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Časomíru zajišťuje Atletika Písek
Výsledky zpracoval Atletika Písek_F. Veselý

Startují

ročníky 1933 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 1933 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Startují pouze registrovaní závodníci z oddílů/klubů JčKAS a mimo soutěž z oddílů/klubů ČAS. Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř. jednotným tričkem.

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2006 a starší; v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníku 2005 a 2006; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2007 a 2008.

Starší žactvo (pouze závodníci Jihočeského kraje ročníků 2009, 2010) na základě mimořádných výkonů může startovat v kategorii dorostu (jejich start musí být odsouhlasen TD); start mladšího žactva (2011 a mladší) není povolen.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2008 a starší, start žactva není povolen) a vybraným TD bude po zaplacení startovného (200 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Omezení startu

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2007 - 2010) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2005, 2006) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky, vzdálenost odrazového břevna

výška : muži 151 cm, dorostenci 146 cm, ženy 136 cm, dorostenky 131 cm

tyč :     muži 260 cm, dorostenci 240 cm, ženy 220 cm, dorostenky 200 cm

trojskok : muži a dorostenci 11 m, ženy a dorostenky 9 m   

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)
Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4x200 m (včetně dorostenců).
Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).
Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).
Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4x200 m (včetně dorostenek).
Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

Startovné je 120 Kč za každou individuální disciplínu i štafetu pro závodníky JČKAS a 200 Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů, popř. i za ostatní starty mimo krajský přebor.

 Startovné se platí před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů po odhlášení nepřítomných závodníků); u závodníků z jiných krajů minimálně 1 hodinu před startem příslušné disciplíny.. Při následném nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací.

Upozornění : v případě neuhrazení startovného v hale bude JČKAS na mateřský oddíl příslušného atleta/atletky zaslána faktura.  

Přihlášky

Přihlášky (bez štafet) pouze přes AK na webové stránce ČAS nejpozději do čtvrtka 1.2. 2024 do 23:59 hod. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS, případné odhlášky těchto přihlášených závodníků zaslat do soboty na mailové adresy TD

Přihlášky štafet se podávají v závodní kanceláři na kartičkách. 
Přihlašovat pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; juniory kromě koule a překážek ve všech ostatních disciplínách za muže; žáky a žákyně ve všech disciplínách za dorostence a dorostenky).

Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje). Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na krajských webových stránkách i na www.atletika.cz nejpozději v pátek 2.února 2024
Pokud pro malý počet přihlášených závodníků by odpadly rozběhy (60 m), uskuteční se finále v plánovaném čase rozběhů.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci a závodnice v bězích na 400 m a výše a ve štafetách.

Svolavatelna

Prezentace

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  NERUČÍ.

Startovní listiny

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů (včetně drah), postupový klíč do finále (60 m), startovní pořadí v soutěžích v poli a  zvyšování ve výšce a tyči určují techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách závodnice a závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení medailí a diplomů v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků resp. závodnic ze 2 různých oddílů Jihočeského kraje (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu).

V disciplínách dorostenců a dorostenek při startu pouze jednoho nebo dvou závodníků bude společné vyhodnocení v rámci kategorie mužů resp. žen.

Vyhlašování výsledků bude probíhat v blocích během závodů

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchníkovi  (Pravidlo 8 ods. 2,3,4 a 5   Technických pravidel)   

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotník bude v hale přítomen po celou dobu soutěže

Časový pořad

neděle, 4.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60 m Dky Rozběh 60 m Ž Rozběh dálka Dci Finále koule 4kg Ž Finále
10:20 tyč Dci Finále tyč M
10:30 60 m Dci Rozběh 60 m M Rozběh
11:00 60m p 76,2-8,5 Dky Finále koule 3kg Dky Finále
11:10 60m p 83,8 Ž Finále dálka M Finále
11:20 60m p 91,4 Dci Finále
11:30 60m p 99,1 Jři Finále
11:40 60m p 106,7 M Finále
11:50 60 m Dky Finále
11:55 60 m Ž Finále
12:00 60 m Dci Finále koule 5kg Dci Finále
12:05 60 m M Finále
12:20 výška Dci Finále výška M Finále dálka Ž Finále
12:35 800 m Dky Finále 800 m Ž Finále
12:45 800 m M Finále 800 m Dci Finále
13:00 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále koule 7,26kg M Finále
13:20 3000 m Dci Finále dálka Dky Finále
13:35 3000 m M Finále
14:00 400 m Ž Finále 400 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 výška Ž Finále výška Dky Finále
14:20 400 m M Finále 400 m Dci Finále
14:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále
14:40 1500 m Ž Finále 1500 m Dky Finále
14:50 1500 m M Finále 1500 m Dci Finále
15:10 200 m Ž Finále 200 m Dky Finále
15:20 trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:45 200 m M Finále 200 m Dci Finále
16:20 4x200 m Ž Finále
16:35 4x200 m M Finále

Další informace

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.