Středočeský krajský přebor mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

A. C. TEPO Kladno logo logo kladno za podpory mesta Narodni sportovni agentura_logo rgb 2024

Pořadatel

Technicky zajišťuje A.C. TEPO Kladno, ŠSK Slaný a Sokol Nehvizdy

Datum

13.01.2024

Místo

Praha - Stromovka

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Jiří Klesnil
Ředitel závodu
Jiří Klesnil
Hlavní rozhodčí
Josef Holub
Technický ředitel
Tomáš Musil
Hlasatel
Radomír Jánský
Vedoucí ceremoniálu
Mgr. Hana Větrovcová
Hospodář
Jitka Knotková
Časomíru zajišťuje
Karel Hevessy
Výsledky zpracoval
Karel Hevessy

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Startují pouze závodníci  STČ kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplině dobere technický delegát zájemce z jiných krajů (v přihlášce zaškrtněte MS)!

Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 11. 1. 2024 na  www.atletika.cz. 

Omezení startů:

Dorost (2007–2008) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Startovní listiny:

Nasazení závodníků resp. závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2023.

Závod na 3000 m je vypsán také pro starší žactvo.


 

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 3000 m
Žákyně 3000 m

Technická ustanovení

Základní výšky u skoku o tyči a vysokém určí TD dle výkonnosti.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

 • Bude otevřena od 9:00 v kancelářích pod tribunou (pod schody) společně s prezentací a platbou startovného.
 • Dodatečné přihlášky nejsou povoleny!
 • Odhlášky možné na email: jiri.klesnil@volny.cz do 12.1.2024 nejpozději do 14:00. Odhlášení v den závodu bude zpoplatněno jako nenastoupený start částkou 200,-Kč
 • Přihlášky štafet budou v den závodu nejpozději do 16:00 hodin v závodní kanceláři

Startovné

 • Závodníci mimo Středočeský kraj 200 Kč/disciplína. Případně vybraní závodníci mimo Středočeský kraj uhradí startovné na místě. 
 • Při nenastoupených startech (DNS) zaplatí oddíly 200,- Kč za každý takový start. Na oddíly bude zaslána faktura od SKAS.
 • Startovné se vybírá u prezentace pod tribunou a to nejpozději 60 minut před plánovaným startem disciplíny. Pokud nebude do té doby uhrazeno startovné, budou závodníci vyškrtnuti ze startovních listin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.1.2024 do středy 10.1.2024 20:00.

Výdej startovních čísel

Obdrží pouze závodníci a závodnice na tratích 800m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu. Rozcvičování je možné v přilehlém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole vrchníkovi koule.

Svolavatelna

Svolavatelna nebude zřízena. Závodníci se prezentují přímo u disciplíny.

Prezentace:

 • BĚHY 10 minut před disciplínou u startéra

 • TECHNIKY 30 minut před disciplínou u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

 • Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků ze dvou atletických oddílů Středočeského kraje.
 • Výsledky budou k dispozici na www.atletika.cz

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a vrchník disciplíny.

Časový pořad

sobota, 13.1.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1 dálka Dci koule 4kg Ž koule 4kg Jky
10:12 60m p 83,8 Jky Běh 1
10:15 60m p 83,8 Ž Běh 1
10:25 60m p 91,4 Dci Běh 1
10:30 tyč Dci tyč Jři tyč M
10:35 60m p 99,1 Jři Běh 1
10:45 60m p 106,7 M Běh 1
11:00 60 m Dky Rozběh 1
11:25 60 m Jky Rozběh 1
11:30 dálka M dálka Jři koule 3kg Dky
11:35 60 m Ž Rozběh 1
11:45 60 m Dci Rozběh 1
12:05 60 m Jři Rozběh 1
12:25 60 m M Rozběh 1
12:45 60 m Dky Finále A
12:51 60 m Jky Finále A
12:57 60 m Ž Finále
13:00 60 m Dci Finále A tyč Ž tyč Dky tyč Jky dálka Ž dálka Jky koule 5kg Dci
13:06 60 m Jři Finále A
13:12 60 m M Finále
13:30 výška Dci
13:45 800 m Dky Běh 1
13:55 800 m Jky Běh 1 800 m Ž Běh 1
14:00 800 m Dci Běh 1 koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:05 800 m Jři Běh 1 800 m M Běh 1
14:10 200 m Dky Běh 1
14:30 dálka Dky
14:35 200 m Jky Běh
14:45 200 m Ž Běh 1 výška M výška Jři
14:50 200 m Dci Běh 1
15:20 200 m Jři Běh 1
15:35 200 m M Běh 1
15:45 400 m Dky Běh 1
15:55 400 m Jky Běh 1
16:00 400 m Ž Běh 1 výška Dky
16:05 400 m Dci Běh 1
16:15 400 m Jři Běh 1 trojskok Jři trojskok M trojskok Dci
16:20 400 m M Běh 1
16:30 3000 m Žky 3000 m Ž Běh 3000 m Dky 3000 m Jky
16:50 3000 m Žci 3000 m M 3000 m Dci Běh 3000 m Jři
17:08 1500 m Ž 1500 m Dky 1500 m Jky
17:15 výška Jky výška Ž trojskok Jky trojskok Ž trojskok Dky
17:20 1500 m M 1500 m Dci 1500 m Jři
17:32 4x200 m Ž 4x200 m Jky 4x200 m Dky
17:45 4x200 m M 4x200 m Jři 4x200 m Dci

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

 

Další informace

Vzhledem k počtu přihlášených závodníků je možné, že časový pořad bude upraven!

Taková skutečnost bude oznámena společně s případnými škrty přihlášených závodníků 11.1.2024 na www.atletika.cz .