Přebor Prahy v hale - M, Ž, J, Jky, Dci, Dky

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření PAS atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

03.02.2024 - 04.02.2024

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7))

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart +420723304588
Hlavní rozhodčí Ing. Alena Belzová
Technický ředitel Vladimír Černý
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

atleti a atletky ročníku narození 2008 a starší - ve svých věkových kategoriích, není povolen start ročníku 2009 a mladší.

SOUTĚŽE : 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč a koule, 4x200 m

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Pořadatel neručí za odložené osobní věci v hale včetně šaten. Důrazně upozorňujeme návštevníky atletických přeborů, aby si důkladně ohlídali své osobní věci a zytečně je neodkládali v prostorách atletické haly.

 

a) Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek. V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči, pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží v prostoru vrhačské sítě.

b) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60 m a 60 m překážek, pokud v rozbězích startovalo nejméně 14 závodníků (prvních 8 do finále A, dalších 6 do finále B). Štafety na 4x200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen.

c) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách, nebude použita první dráha a v nejsilnějších bězích jen ve čtyřech drahách s ohledem na výkonnost.                                                                                             

d) V bězích na 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m a 3000 m rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

e) Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Nasazení do drah v souladu s pravidly atletiky, je v kompetenci technického delegáta a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic. Do prvního běhu budou nasazení pouze členové pražských oddílů/klubů.                                                           

f) Závodníci ve skoku o tyči mužů budou rozděleni do dvou skupin, na základě dosažených výkonů. Soutěž pro závodníky, kteří jsou zařazeni do skupiny B, se uskuteční společně se soutěží pro juniory a dorostence.

g) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic, v kterékoli disciplíně, může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže, či změně časového programu. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS ve čtvrtek 1. února 2024 do 20:00 hodin

h) Soutěž ve skoku o tyči žen, juniorek a dorostenek se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodnice do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.                                                                   

ch) Soutěž ve skoku o tyči mužů B, juniorů a dorostenců se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodníky do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.                                            

i) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém: Muži – 173 cm; Junioři – 163 cm; Dorostenci – 153 cm; Ženy – 144 cm; Juniorky a dorostenky – 134 cm                                                                                             

j) Základní výšky pro soutěže ve skoku o tyči: Muži A - 435 cm; Muži B, junioři a dorostenci - 305 cm; Ženy a juniorky - 265 cm; Dorostenky – 205 cm                                                                                                       

k) Vzdálenost břevna pro trojskok Muži - 11,00 m a 13,00 m (2 rozběžiště) ; Junioři a dorostenci - 11,00 m Ženy, juniorky, dorostenky - 11,00 m a 9,00 m. Soutěž proběhne souběžně na dvou rozběžištích.                   

l) O startu a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice, rozhodne technický delegát přeboru. Technický delegát může dodatečně rozhodnout o změně základních výšek.

Prezentace závodníků před disciplínou: Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek.

Závod je zařazen do oficiálního kalendáře WA

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hale dne 3.2.2024 od 8:15 hodin a dne 4.2.2024 od 8:30 hodin.

Startovné

UPOZORNĚNÍ: Startovné uhradí oddíly/kluby provedením bezhotovostní platby na základě vystavené faktury hospodářem na základě potvrzených startů závodníků technickým delegátem. Toto opatření platí pro pražské oddíly. V případě mimopražských oddílů se bude startovné vybírat na místě závodů, v případě většího množství závodníků mimopražského oddílu bude možno po dohodě s pořadatelem uhradit fakturou.

Startovné je stanoveno v následující výši:

Přebory Prahy: Startovné je stanoveno ve výši 100 Kč za každého vybraného závodníka/závodnici z pražských klubů a oddílů a 100 Kč za štafetu. 

Závodníci mimopražských oddílů:  200,- Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci Výsledky, a to od 15.1.2024 do 31.1.2024 do 23:59 hodin

Rozcvičování

a) Bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou, nebo na venkovní atletické dráze.                                                       

b) Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je bezpodmínečně nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže.                                                                             

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.                                                         

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru.                                           

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující.                                                                                                                                                  

Časový pořad

sobota, 3.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh 1 tyč Dky tyč Jky tyč Ž dálka Ž
10:15 60m p 83,8 Jky Rozběh 1
10:25 60m p 83,8 Ž Rozběh 1
10:40 60m p 91,4 Dci Rozběh 1
10:55 60m p 99,1 Jři Rozběh 1
11:10 60m p 106,7 M Rozběh 1
11:25 60m p 76,2-8,5 Dky Finále A
11:30 60m p 76,2-8,5 Dky Finále B dálka Jky
11:35 60m p 83,8 Jky Finále
11:40 60m p 83,8 Ž Finále
11:50 60m p 91,4 Dci Finále A 60m p 91,4 Dci Finále B
11:55 60m p 99,1 Jři Finále
12:00 60m p 106,7 M Finále
12:10 60 m Dky Rozběh 1
12:25 60 m Jky Rozběh 1
12:30 1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky, tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:40 60 m Dci Rozběh 1 tyč Dci tyč Jři tyč M dálka M
12:55 60 m Jři Rozběh 1
13:10 60 m Ž Rozběh 1
13:20 60 m M Rozběh 1
13:40 60 m Dky Finále A 60 m Dky Finále B
13:45 60 m Jky Finále A 60 m Jky Finále B
13:55 60 m Dci Finále A 60 m Dci Finále B
14:00 dálka Dky
14:05 60 m Jři Finále A 60 m Jři Finále B
14:15 60 m Ž Finále A 60 m Ž Finále B
14:25 60 m M Finále A 60 m M Finále B
14:40 2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M, dky)
14:50 400 m Dky Rozběh 1 výška Dky výška Jky výška Ž tyč M Finále 2
15:05 400 m Jky Běh 1
15:20 400 m Dci Běh 1
15:40 400 m Jři Běh 1
15:45 dálka Dci
15:55 400 m Ž Běh 1
16:10 400 m M Běh 1
16:20 3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, výška Ž, jky, dálka dky)
16:35 1500 m Dky 1500 m Jky
16:45 1500 m Ž
16:55 1500 m Dci 1500 m Jři
17:10 1500 m M
17:30 4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky, dálka dci)

neděle, 4.2.2024

Čas Disciplíny
10:30 dálka Jři koule 3kg Dky
10:45 3000 m Ž Běh 1
11:00 výška Jři výška Dci
11:20 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m M
11:45 1. vyhlášení vítězů (dálka jři, koule dky) koule 4kg Ž koule 4kg Jky
12:00 200 m Dky Běh 1 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
12:40 200 m Jky Běh 1
13:00 200 m Ž Běh 1 výška M
13:20 200 m Dci Běh 1
13:45 trojskok Jři trojskok Dci
13:50 200 m Jři Běh 1
14:00 koule 5kg Dci
14:10 200 m M Běh 1
14:25 2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška M, jři, dci, koule
14:30 trojskok M
14:45 800 m Dky Běh 1 800 m Jky Běh 1 800 m Ž Běh 1
15:00 koule 6kg Jři
15:10 800 m Dci Běh 1
15:25 800 m Jři Běh 1
15:40 800 m M Běh 1
15:50 3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok M, koule M)
16:00 4x200 m Ž Běh 1 koule 7,26kg M
16:20 4x200 m M Běh 1
16:45 4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž)

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra ČR.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Akreditace, vstupenky

Vstup na závodní plochu: Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a fotografové pouze s označenou vestou.