Halový přebor dorostu a st. žactva Ústeckého kraje

TOP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Ústecký krajský atletický svaz

Datum

03.02.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Čermák Václav 725549256
Ředitel závodu Vachuta Miroslav 776265167
Hlavní rozhodčí Miroslav Eibl 776718032

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na přeborech včas přihlášeni a prezentovali se včas v závodní kanceláři:

a) členové ÚKAS dorost (roč. 2007 - 2008),

b) členové ÚKAS starší žactvo (roč. 2009 - 2010),

c) mimo soutěž nečlenové ÚKAS – výběr provede technický delegát dle výkonnosti v případě značného počtu přihlášených

d) Mimo soutěž je povolen start juniorů (2005 - 2006) pouze členové ÚKAS bez získání medailí, a to vzhledem k blížícímu se MČR a plnění výkonů – v časovém pořadu společně s dorostenci

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 99,1, výška, dálka, trojskok, koule 6kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky

Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek

Omezení:

a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své kategorie (mistrovské a doplňkové disciplíny),

b) závodníci, resp. závodnice roč. 2009 - 2010 mohou startovat ve třech disciplínách (3 individuální nebo 2 individuální a štafeta), a v nich pouze v jednom běhu na tratích 300 m a delších

c) závodníci, resp. závodnice roč. 2007 - 2008 mohou startovat v jednom běhu na tratích 800 m a delších,

d) závodníci ani závodnice nar. 2011 a mladší nemohou na přeboru startovat,

e) závodníci startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 (ve sprintech méně než 6) závodníků ÚKAS,

Technická ustanovení

a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 6 nejlepších podle časů,

b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,

c) v trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 9 m pro soutěž dorostenců i dorostenek.

d) vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně, vlevo za vstupem do haly.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově od 8:40 hod. do 9:30 hod. (ukončení prezentace).

Startovné

Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka.

Startovné mimo soutěž činí 200,- Kč za každou přihlášenou disciplínu.

Startovné úhrada

a) převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank, č.ú. 156 802 296/0600,

b) hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení pouze starty mimo soutěž

Přihlášky

a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz; otevření přihlášek 25. ledna 2024, uzavření 1. února 2024 ve 23:59 hod (včetně štafet),

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 2. února 2024 do 16:00 hodin na stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/,

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat !!!,

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12. hodiny následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu a s poplatkem 500 Kč za disciplínu.

Rozcvičování

Rozcvičování do 12:30 hod. na oválu, od 12:30 hod. na vymezeném prostoru rovinky.

K rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale

Kontrola náčiní

Měření a vážení náčiní v závodní kanceláři od 9:10 do 11:20 hod.

Šatny

šatny jsou k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte s sebou do haly

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Bude zajištěna pořadatelem a bude přítomna v hale během závodu.

Časový pořad

sobota, 3.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60 m Dci Rozběh 60 m Jři Rozběh dálka Žci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále
10:25 60 m Dky Rozběh 60 m Jky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žky Rozběh dálka Dci Finále dálka Jři Finále
11:10 koule 3kg Žky Finále
11:30 60m p 99,1 Jři Finále 60m p 91,4 Dci Finále
11:40 60m p 83,8 Žci Finále
11:50 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
11:55 60m p 83,8 Jky Finále
12:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále
12:20 60 m Dci Finále
12:25 60 m Jři Finále
12:30 60 m Dky Finále
12:35 60 m Jky Finále
12:40 60 m Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
12:45 60 m Žky Finále
13:00 Vyhlášení I
13:10 800 m Dci Finále 800 m Jři Finále tyč Žci Finále tyč Dci Finále tyč Dky Finále tyč Žky Finále tyč Jky Finále
13:15 800 m Žci Finále dálka Žky Finále
13:20 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále
13:25 800 m Žky Finále
13:40 200 m Dci Běh 200 m Jři Běh koule 4kg Žci Finále
14:10 200 m Dky Běh 200 m Jky Běh
14:35 150 m Žci Běh
14:50 150 m Žky Běh výška Žci Finále výška Dci Finále výška Jři Finále trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále
15:35 1500 m Dci Běh 1500 m Jři Běh 1500 m Žci Běh
15:45 1500 m Žky Běh 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
15:55 400 m Dci Běh 400 m Jři Běh výška Žky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále
16:10 400 m Jky Běh 400 m Dky Běh
16:25 300 m Žci Běh
16:35 300 m Žky Běh
17:00 4x200 m Dky Běh 4x200 m Dci Běh
17:15 4x200 m Žci Běh 4x200 m Žky Běh

Parkování

parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.

Další informace

Sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí.

uk logo cele