KP Jihočeského kraje staršího a mladšího žactva

logo_av

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s.

Datum

28.01.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Václav Tipka - starší a mladší žáci
vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát
Bohuslava Váňová - starší a mladší žákyně
bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu
Tereza Chýnová
724 237 922
chynova@atletikaveseli.cz
Hlavní rozhodčí
Lucie Plešáková
Lékař
Aneta Králová
734 664 942
Časomíru zajišťuje
František Veselý
fr.vesely96@gmail.com
Výsledky zpracoval
František Veselý

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

 

Startují pouze registrovaní atleti a atletky z oddílů/klubů JčKAS a mimo přebor z oddílů/klubů ČAS.

Startující atleti a atletky musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den závodu ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly. 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení:

Starší žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách (není možná kombinace 800m a 1500m) a štafetě, mladší žactvo maximálně ve třech disciplínách včetně štafety (v rámci staršího žactva).

Přihlášeným a TD vybraným žákům a žákyním z jiných krajů bude po zaplacení startovného (200 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile a diplomu. 

Ve skoku dalekém v jednotlivých kategoriích bude povolen start pouze 30 žákům/žákyním, přednost při výběru budou mít žáci a žákyně z Jihočeského kraje před soutěžícími z jiných krajů. 

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pozor odrazové prkno pro skok daleký je 3m od doskočiště, k této skutečnosti je nutné přihlédnout při přihláškách!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

Startovné je 120 Kč za každou individuální disciplínu i štafetu pro závodníky JčKAS a 200 Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů popř. i za ostatní starty mimo krajský přebor. 

Startovné platit před zahájenímm závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů po odhlášení nepřítomných závodníků), u závodníků z jiných krajů minimálně 1 hodinu před startem příslušné disciplíny. Při následném nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací.

Upozornění: v případě neuhrazení startovného v hale zašle JčKAS na mateřský oddíl příslušného atleta/atletky fakturu. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 25.1.2024 do 23.59. 

Přihlášky štafet se podávají v závodní kanceláři na kartičkách. Přihlašovat lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích.

Dle zaslaných přihlášek provedou TD případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje), seznam případných nevybraných závodníků bude zveřejněn na krajských webových stránkách i na www.atletika.cz.

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS, případné odhlášky těchto přihlášených závodníků zaslat do soboty na mailové adresy TD.

Výdej startovních čísel

Obdrží pouze závodníci a závodnice v bězích na 800 m, 1500 m a štafetách.

Svolavatelna

Nebude zřízena, prezentace nejpozději 10 minut přímo u disciplíny - v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka. 

Šatny

Šatny slouží pouze na převlečení, pořadatel neručí za odložené věci. 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli určují TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic (včetně roku 2023). 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

neděle, 28.1.2024

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh dálka Žky Finále koule 3kg Žcm Finále
10:20 tyč Žci Finále tyč Žky Finále
10:25 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žci Rozběh
11:10 60 m Žcm Rozběh
11:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
11:45 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále
12:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:10 60m p 83,8 Žci Finále
12:20 60 m Žky Finále 60 m Žkm Finále
12:30 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále
12:40 1. blok vyhlášení
13:10 300 m Žky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
13:25 300 m Žci Finále
13:40 800 m Žky Finále 800 m Žkm Finále
13:55 800 m Žci Finále 800 m Žcm Finále
14:10 1500 m Žci Finále
14:20 1500 m Žky Finále
14:30 150 m Žky Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
15:00 150 m Žci Finále
15:20 150 m Žkm Finále
15:50 150 m Žcm Finále
16:10 4x200 m Žky Finále
16:20 4x200 m Žci Finále
16:30 2. blok vyhlášení

Stravování

Občerstvení v hale bude zajištěno. 

Další informace

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách v kategorii staršího a mladšího žactva se vítěz stává přeborníkem kraje a obdrží medaili a diplom, rovněž závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení titulu, medaile a diplomu v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří soutěžících ze dvou jihočeských atletických oddílů (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu).

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informování jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli. 

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma přejímá záštitu nad touto akcí.

Snímek obrazovky 111