Krajský přebor Olomouckého a Zlínského kraje dorostu, juniorů a dospělých

KP Zlin a Olomouc kopie

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s. a Atletický klub Zlín z.s. (z pověření příslušných Krajských atletických svazů)

Datum

11.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava- Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Novotný Robert, Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Tento závod je otevřený i pro ostatní kraje, při postupech do finále mají prioritu závodníci z OLK a ZLK. 

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) Rozběhy na 60 m a 60 m př. budou společné pro oba kraje, do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy. Pokud se poběží finále B a C, postupují do něj další nejlepší časy.

b) ve společné soutěži obou krajů ve vrhu koulí a skoku dalekém postupuje do finále vždy 8 závodníků s nejlepšími výkony, současně také postupují minimálně 3 nejlepší závodníci z každého kraje. Finále těchto disciplin se upřesní ráno na poradě na základě skutečného počtu přihlážených závodníků. 

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,45hod.

Startovné

Výše startovného pro závodníky Olomouckého a Zlínského krajského atletického svazu je v kompetenci příslušných svazů.

Startovné pro závodníky z ostatních krajů/zemí je 300 Kč nebo 15 EUR za osobu. 
Startovné za závodníky mimo Olomoucký a Zlínský KAS se bude vybírat hotově na tribuně pod hlasatelnou.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 9. února 2024 do 20:00 hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 11.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Dky 3000 m Jky 3000 m Ž výška Ž výška Jky výška Dky tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Dci koule 3kg Dky
10:15 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m M
10:40 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:50 60m p 83,8 Ž Rozběh 60m p 83,8 Jky Rozběh
11:00 60m p 91,4 Dci Rozběh koule 4kg Jky koule 4kg Ž
11:10 60m p 99,1 Jři Rozběh
11:15 dálka Ž dálka Jky
11:20 60m p 106,7 M Rozběh
11:30 60 m Ž Rozběh 60 m Jky Rozběh 60 m Dky Rozběh
12:00 60 m Dci Rozběh 60 m Jři Rozběh 60 m M Rozběh koule 5kg Dci
12:20 výška M výška Jři výška Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dky
12:35 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky
12:50 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
13:00 koule 6kg Jři
13:10 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
13:20 60m p 83,8 Jky Finále
13:25 60m p 83,8 Ž Finále
13:30 60m p 91,4 Dci Finále
13:40 60m p 99,1 Jři Finále
13:45 dálka Jři dálka M
13:50 60m p 106,7 M Finále
13:55 koule 7,26kg M
14:00 60 m Ž Finále 60 m Jky Finále 60 m Dky Finále
14:15 60 m M Finále 60 m Jři Finále 60 m Dci Finále
14:35 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
14:55 400 m M 400 m Jři 400 m Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
15:20 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
15:35 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
15:50 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky trojskok Dci trojskok M trojskok Jři
16:15 200 m M 200 m Jři 200 m Dci
16:40 4x200 m M Běh 4x200 m Jři Běh 4x200 m Dci Běh
16:50 4x200 m Ž Běh 4x200 m Jky Běh 4x200 m Dky Běh

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

V PROSTORÁCH BUFETU JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KONZUMACE VLASTNÍHO JÍDLA!

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,45 hod.

Vstup zadním vchodem je pouze pro technický personál.