1. kolo extraligy mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

11.05.2024

Místo

Praha - Juliska (Na Julisce 28, Praha 6 - Dejvice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Libor Dinga
734693832
ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu
Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí
Ing. Martin Tipka
Technický ředitel
Mgr. Josef Jičínský
Řídící soutěže družstev
Ing. Ondřej Veverka – muži | Mgr. Iva Machová PhD - ženy
737321851 | 776
veverkao@centrum.cz | iva_machova@yahoo.co.uk
Hlasatel
Vojta Novotný a Tomáš Klement
Lékař
MUDr. Bořivoj Gronych
Režie
Adam Nedvídek
Časomíru zajišťuje
Ing. Petr Blažej
Výsledky zpracoval
Ing. Petr Blažej

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 1934 - 2004

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. 
Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. 
Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.
Oficiální trénink proběhne na stadionu Juliska v pátek od 16:00 do 19:00 hod.
Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2024-II.díl.
 

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve skladu náčiní (na startu 300 m). Vážení náčiní pro hod kladivem proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny na Vinohradech.

 

Hod kladivem
Soutěž v hodu kladivem se uskuteční na stadionu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady (Polská 2400/1a, Praha - Vinohrady).

Přeprava ze stadionu Juliska na stadion TJ Sokol Praha Královské Vinohrady bude zajištěna následovně:

7:45 hod. odjezd od stadionu Juliska (kladivo M)

9:15 hod. odjezd od stadionu Juliska (kladivo Ž)

Přeprava ze stadionu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady na stadion Juliska bude zajištěna po skončení soutěže hodu kladivem každé kategorie.

 

Technická porada
Uskuteční se v sobotu 11. května 2024 od 9:00 hodin v klubovně FK Dukla na Julisce (malá tribuna). 
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.  
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude umístěna na hlavním stadionu v prostoru cíle, bude označena. Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.

Přihlášky

pro 1. kolo jsou oddíly povinny podat přihlášky nejpozději do 9.5.2024 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), ve které jsou uvedeny u jednotlivých závodníků, startovní čísla  a výkony (pro toto 1. kolo i loňské) docílené v přihlašovaných  disciplínách.

Rozcvičování

Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky.

Svolavatelna

Bude umístěna ve stanu v blízkosti rozcvičovacího hřiště, nad startem 100 m.
Časy odvádění na sektor: Běhy, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy 30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.
 

Šatny

Budou k dispozici v budově lázní u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích pod hlavní tribunou a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodů, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS.  

Jury závodu:   
Ředitel závodu:              Mgr. Michal Novák 
Hlavní rozhodčí:             Martin Tipka
Řídící soutěže ČAS:       Ing. Ondřej Veverka a Mgr. Iva Machová PhD 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v saunových prostorách budovy lázní (vchod přímo ze stadionu).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 11.5.2024

Čas Disciplíny
09:20 kladivo 7,26kg M
10:30 100m p 83,8 Ž Finále
10:45 tyč Ž
10:50 110m p 106,7 M Finále kladivo 4kg Ž
11:15 100 m Ž Rozběh dálka Ž
11:35 100 m M Rozběh
11:45 výška Ž
11:55 3000 m Ž Finále
12:20 3000 m M Finále
12:25 disk 2kg M
12:45 800 m Ž Finále
13:00 800 m M Finále dálka M
13:15 100 m Ž Finále
13:30 100 m M Finále
13:45 400 m Ž Finále výška M
13:50 tyč M disk 1kg Ž
14:05 400 m M Finále
14:25 3000m p 76,2 Ž Finále
14:45 3000m p 91,4 M Finále
14:55 trojskok Ž
15:05 400m p 76,2 Ž Finále
15:10 koule 7,26kg M
15:15 oštěp 600g Ž
15:20 400m p 91,4 M Finále
15:35 200 m Ž Finále
15:55 200 m M Finále
16:10 trojskok M
16:15 1500 m Ž Finále
16:25 1500 m M Finále
16:30 koule 4kg Ž
16:35 4x100 m Ž Finále
16:40 oštěp 800g M
16:50 4x100 m M Finále
17:05 4x400 m Ž Finále
17:20 4x400 m M Finále
20:00 chůze 10000m Ž Finále
20:05 chůze 10000m M Finále