KP dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek Libereckého a Královéhradeckého kraje

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

04.02.2024

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala - stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky pouze ve svých kategoriích v rozsahu svého závodění s výjimkou štafet.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Základní výšky:                 skok vysoký                   skok o tyči

junioři                                     155 cm                          280 cm

dorostenci                              145 cm                           240 cm

juniorky                                   130 cm                          200 cm                

dorostenky                              130 cm                          200 cm  

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 od 8:30 hodin. Zde je potřeba nahlásit škrty startů a zaplatit startovné hotově.

Startovné

Činí 100 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři. Závodníci startující mimo soutěž z jiných krajů platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 26. ledna 2024 do soboty 3. února 2024 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

neděle, 4.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Běh výška Jři výška Dci koule 5kg Dci
10:10 60m p 83,8 Jky Běh tyč Dky tyč Jky
10:15 60m p 91,4 Dci Běh
10:20 60m p 99,1 Jři Běh dálka Dky dálka Jky
10:30 800 m Dky Běh
10:35 800 m Jky Běh
10:40 800 m Dci Běh 800 m Jři Běh
10:50 60 m Dky Rozběh
11:05 60 m Dci Rozběh
11:25 60 m Jky Rozběh
11:30 koule 4kg Jky koule 6kg Jři
11:35 60 m Jři Rozběh
11:45 výška Dky výška Jky dálka Dci dálka Jři
11:50 400 m Dky Běh tyč Dci tyč Jři
12:00 400 m Dci Běh
12:10 400 m Jky Běh
12:15 400 m Jři Běh
12:25 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh
12:35 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh
12:45 60 m Dky Finále A koule 3kg Dky
12:50 60 m Dky Finále B
12:55 60 m Dci Finále A
13:00 60 m Dci Finále B
13:05 60 m Jky Finále A
13:10 60 m Jky Finále B
13:15 60 m Jři Finále A
13:20 60 m Jři Finále B trojskok Jky trojskok Dky trojskok Jři trojskok Dci
13:30 200 m Dky Běh
13:45 200 m Dci Běh
14:00 200 m Jky Běh
14:15 200 m Jři Běh
14:30 4x200 m Dky Běh
14:35 4x200 m Jky Běh
14:40 4x200 m Dci Běh
14:45 4x200 m Jři Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.