KP mladšího žactva Libereckého kraje

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

18.02.2024

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala - stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Eva Mikulová 775 358 466 evami@seznam.cz
Ředitel závodu Michal Preisler
Hlavní rozhodčí Radka Vodičková
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x150 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Základní výšky u skoku vysokého:mladší žáci - výška 120 cm, mladší žákyně - výška 115 cm.

Vzdálenost odrazového prkna u skoku dalekého je 3 m pro obě kategorie.

Přihlášky štafet 4x150 m budou probíhat v kanceláři č. 1 na formulářích pro štafety nejpozději do 11:45 hodin.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 v neděli 18. února 2024 od 8:30 hodin, kde je potřeba nahlásit změny (povoleny jsou pouze škrty) a zaplatit startovné.

Startovné

Činí 100 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři. Závodníci startující mimo soutěž z jiných krajů platí dvojnásobné startovné.

Závodníci a závodnice TJ LIAZ 100,- Kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 9. února 2024 do pátku 16. února 2024 do 23:59 hodin. Neregistrovaní podávají přihlášky na email: prihlasky@atletikajbc.cz do pátku 16. února 2024 do 23:59 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Výsledky budou zveřejněny i v průběhu závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

neděle, 18.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm
10:25 60 m Žkm Rozběh
11:05 60 m Žcm Rozběh
11:30 800 m Žkm výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm 1
11:45 800 m Žcm
12:00 60 m Žkm Finále A koule 2kg Žkm 2
12:03 60 m Žkm Finále B
12:06 60 m Žcm Finále A
12:09 60 m Žcm Finále B
12:15 300 m Žkm
12:30 koule 2kg Žkm Finále
12:45 300 m Žcm
13:15 4x150 m Žkm Běh
13:30 4x150 m Žcm Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.