Halový KP družstev mladšího a staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

02.02.2024

Místo

Jablonec nad Nisou (stadion Střelnice Jablonec n.Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Jeřábek p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Vít Zákoucký vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí Josef Nohýnek
Řídící soutěže družstev Karel Šebelka karelsebelka@seznam.cz
Lékař Petr Jenka 603 203 105
Časomíru zajišťuje František Párys 732 746 808
Výsledky zpracoval Lenka Landová atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Čtyřčlenná družstva staršího a mladšího žactva – chlapci a dívky zvlášť.

V případě smíšeného družstva startuje toto družstvo v kategorii chlapců. 

Maximální počet družstev - 10 v každé kategorii - tzn. v případě vyššího počtu přihlášených družstev dojde k jejich omezení. 

Soutěže

Žáci 60 m, 4x150 m, výška, koule 4kg, trojboj
Ml. žáci 60 m, 4x150 m, dálka, plný míč 2kg, trojboj
Ml. žákyně 60 m, 4x150 m, dálka, plný míč 2kg, trojboj
Žákyně 60 m, 4x150 m, výška, koule 3kg, trojboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale od 8:15 hodin. 

 

Startovné

Za družstvo 600,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.1. do 31.1.2024 do 24:00 hodin. 

Jednotlivé závodníky přihlašujte pouze do trojboje (štafeta se započítá zvlášť). 

Negistrovaní závodníci přihlásit e-mailem na adresu atletika.Iib@volny.cz: Středy 31.1.2024 23:00 hod. 

Sestavy družstev pošlete emailem na atletika.lib@volny.cz také do středy 31.1.2024 do 20:00 hodin. Poté vám potvrdíme účast v soutěži KP. 

Při prezentaci v den závodu každé družstvo dostane svou startovní kartu s přidělenou skupinou (skupina 1, 2) dle časového pořadu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu haly. Cenné věci nechávejte u svých vedoucích družstev.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyhlašovány v hale. Oficiální výsledky KP družstev budou jednotlivým družstvům zaslány emailem, a výsledky jednotlivých disciplín budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. 

Zdravotní služba

Zajišťuje Petr Jenka Liberec - Vodní záchranná služba. Stanoviště u závodní kanceláře.

Časový pořad

pátek, 2.2.2024

Čas Disciplíny
09:00 Upravený časový pořad dle počtu přihlášených družstev
09:15 trojboj Žcm trojboj Žkm trojboj Žci trojboj Žky
09:30 60 m Žkm výška Žci koule 3kg Žky
10:00 60 m Žcm dálka Žkm
10:30 60 m Žky plný míč 2kg Žcm
10:45 60 m Žci
11:00 dálka Žcm plný míč 2kg Žkm
11:30 výška Žky koule 4kg Žci
12:00 4x150 m Žkm
12:20 4x150 m Žcm
12:40 4x150 m Žci
13:00 4x150 m Žky
13:30 Vyhlášení vítězů