Veřejné závody dorostu a juniorů

logo_sc_radotin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Radotín Praha

Datum

18.02.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Dubský 737834469 p.dubsky.scr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí David Lux
Časomíru zajišťuje Michal Drdlíček

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

Technická ustanovení

Závody jsou určené primárně pro závodníky s ambicí smlnění výkonu směrem k MČR dorostu a juniorů. Při velkém počtu přihlášených bude proveden výběr na základě výkonnosti. 
Seznam zařazených závodníků, případně změny časového pořadu budou zveřejněny na stránkách atletika.cz v sobotu 17.2. v dopoledních hodinách.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 13:15

Startovné

Startovné je 150,- Kč za každý potvrzený start po výběru. Částka bude fakturována oddílům, pokud nebude předem domluveno jinak.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.2.2024 21:00.

Časový pořad

neděle, 18.2.2024

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační, bude upraven podle počtu vybraných účastníků
14:00 60m p 76,2-8,5 Dky výška Jky výška Dky tyč Jři tyč Dci dálka Dci dálka Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři
14:13 60m p 83,8 Jky
14:23 60m p 91,4 Dci
14:30 60m p 99,1 Jři
14:40 60 m Jky 60 m Dky
15:00 60 m Jři 60 m Dci
15:10 dálka Jky dálka Dky
15:30 800 m Jky 800 m Dky
15:40 tyč Dky tyč Jky
15:43 800 m Jři 800 m Dci
15:45 výška Jři výška Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky
16:05 400 m Jky 400 m Dky
16:30 400 m Jři 400 m Dci
16:45 trojskok Jři trojskok Dci
17:00 1500 m Jky 1500 m Dky
17:15 1500 m Jři 1500 m Dci
17:20 trojskok Jky trojskok Dky
17:30 200 m Jky 200 m Dky
17:50 200 m Jři 200 m Dci
18:15 3000 m Jky 3000 m Dky