VZ skok o tyči

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Datum

12.02.2024

Místo

Plzeň (Vejprnická SG)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Kupecká Karolína 607279458 mgr.prokopova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bc. Aleš Sutnar
Výsledky zpracoval Prokop Šimon

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Juniorky tyč
Junioři tyč
Žáci tyč
Žákyně tyč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Pro závodníky našeho klubu zdarma, pro cizí 100 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.1. do 11.2.2024 20:00.

Časový pořad

pondělí, 12.2.2024

Čas Disciplíny
00:00
16:00 tyč Žci tyč Žky
17:00 tyč Jři tyč Dci tyč Jky tyč Dky