1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

AK Hodonin-logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

11.05.2024

Místo

Hodonín (J. Suka 3584/41, 695 01 Hodonín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
PaedDr. Antonín Slezák
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
Řídící soutěže družstev
Petr Šíma (M), Petr Flanderka (Ž)
Lékař
Červený kříž
Časomíru zajišťuje
Atletický klub Hodonín,z.s.

Startují

ročníky 1934 - 2010
ročníky 1934 - 2010

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prvním patře v tribuně stadionu od 8:45 hodin.

Škrty je nutné provést do 9:15 hodin.

Porada vedoucích proběhne v 9:15 hodin v prvním patře tribuny stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29.4.2024 do čtvrtku 9.5.2024 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Všichni závodníci misí mít viditelně umístěna startovní čísla, dle určení řídích pracovníků.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž k rozcvičení lze využít ostatní plochy v areálu stadionu (plocha s UT - bez použití treter a rozhazování náčiním), nebo v přilehlém lesoparku. Rozcvičování před vlastní soutěží lze na hlavní ploše a v sektorech pouze pod dohledem rozhodčích.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu. Místo bude řádně označeno. Poté bude náčiní odneseno do sektoru k soutěži.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení a za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po ukončení závodu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závodu.

Časový pořad

sobota, 11.5.2024

Čas Disciplíny
09:00 chůze 10000m M Finále chůze 10000m Ž Finále
10:30 5000 m M Finále tyč M Finále dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
10:55 5000 m Ž Finále
11:25 100 m M Rozběh
11:40 100 m Ž Rozběh
11:55 800 m M Běh tyč Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:10 800 m Ž Běh dálka M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:25 110m p 106,7 M Běh
12:40 100m p 83,8 Ž Běh
13:00 400 m M Běh
13:15 400 m Ž Běh výška M Finále koule 4kg Ž Finále
13:30 100 m M Finále trojskok Ž Finále disk 2kg M Finále
13:40 100 m Ž Finále
14:00 400m p 91,4 M Běh
14:15 400m p 76,2 Ž Běh
14:35 200 m M Běh výška Ž Finále koule 7,26kg M Finále
14:50 200 m Ž Běh trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
15:05 1500 m M Běh
15:20 1500 m Ž Běh
15:35 4x100 m M Běh
15:50 4x100 m Ž Běh

Stravování

Přímo na stadionu u volejbalových kurtů v úrovni cíle.

Parkování

U sportovní haly TEZA na ulici Lipová alej cca 250 m od stadionu. Zde jsou také parkovací místa pro autobusy.

Loga