Závody mládeže a žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Datum

02.02.2024

Místo

Plzeň (SG Plzeň, Vejprnická 56, vstup do haly Sportovního gymnázia)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Ivan Hubáček
Hlavní rozhodčí Bc. Jan Vosejpka
Technický ředitel Mgr. Jakub Ryba +420721912480 ryba@sgpilsen.cz
Lékař Mgr. Karolína Kupecká
Výsledky zpracoval Sladký Roman

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci 60 m, 60m p 91,4, výška, dálka
Dorostenky 60 m, 60m p 76,2-8,5, výška, dálka
Žáci 60 m, 60m p 83,8, výška, dálka
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7, dálka
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7, dálka
Žákyně 60 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka

Technická ustanovení

 

Z důvodu omezené kapacity startují pozvané oddíly po domluvě s tech. ředitelem.

Na základě přihlášek si dovoluje pořadatel upravit časový pořad.

Ve skoku dalekém budou k dispozici závodníci 3+2 finálové pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 13:30 hodin.

Startovné

Pro oddíly PKAS je startovné stanoveno na 100 Kč za osobu.

Pro závodníky ostatních oddílů je výše startovného 200 kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19.1. do 31.1. 2024 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičení bude probíhat ve sportovní hale SG a závodníci budou vpuštěni na disciplínu 20 min před disciplínou.

Šatny

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Protesty Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník bude přítomen po celou dobu závodu.

Časový pořad

pátek, 2.2.2024

Čas Disciplíny
13:45 výška Žci výška Dci dálka Žcm
14:00 60m p 76,2-7,7 Žkm
14:15 60 m Žkm
14:45 60m p 76,2-7,7 Žcm výška Žky výška Dky dálka Žkm
15:00 60 m Žcm
15:45 dálka Žci dálka Dci
16:00 60 m Žky Rozběh 60 m Dky Rozběh
16:30 60m p 76,2-8,2 Žky 60m p 76,2-8,5 Dky
16:45 60 m Žky Finále 60 m Dky Finále
17:00 60 m Žci Rozběh 60 m Dci Rozběh dálka Žky dálka Dky
17:25 60m p 91,4 Dci 60m p 83,8 Žci
17:40 60 m Žci Finále 60 m Dci Finále