Skoky OPEN v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

17.04.2024

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Mgr. Miroslav Donchev
775659572
atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel
Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval
Kateřina Baldová

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci výška, tyč, dálka, trojskok
Dorostenky dálka
Juniorky trojskok
Žáci výška, dálka
Ml. žáci výška, dálka
Ml. žákyně výška, dálka
Žákyně výška, tyč, dálka

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku a skok o tyči*.
Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 12. V závodu v skoku o tyči a 800 m je počet startujících omezen na 8 v kategorie.  Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 
Základní výšky: Skok o tyči 163 cm pro všechni kategorie.
* Rozběžiště na skok o tyči je omezeno na 20 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 15:00 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Atlety a atletky klubu Atletik Rudná startují zdarma. Ostatní 150,- Kč/start. Přihlášky na místě 200,- Kč/ start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do 16.4.2024 do 22.00 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici. Je možně použit WC. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  15.15 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 17.4.2024

Čas Disciplíny
15:30 tyč Dci Finále tyč Žky Finále
16:15 výška Žci Finále výška Žcm Finále výška Dci Finále dálka Žkm Finále dálka Žky Finále dálka Dky Finále
17:00 výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Dci Finále
17:45 trojskok Jky Finále trojskok Dci Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul. V Aleji.

Další informace

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.
Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.