Halový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletické kluby a oddíly - A. C. TEPO Kladno, TJ Sokol Kolín-atletika, Atletika Vlašim, ŠAK Slaný, Sokol Nehvizdy

Datum

10.02.2024

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil
Ředitel závodu Michal Pufr
Hlavní rozhodčí Vladimír Kroužil
Technický ředitel Martin Svoboda
Časomíru zajišťuje Antonín Morávek

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

V  bězích na 60m-3000m, štafetě 4x200m, v dálce, trojskoku, tyčce a výšce mohou startovat i závodnice a závodníci žactva, dorostu a juniorů.

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Juniorky 60m p 83,8
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60m p 83,8, koule 4kg
Žákyně 60m p 76,2-8,2, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 8:45 v prostoru haly.

Startovné

pro závodníky nepořádajících halový mítink je startovné 200,-Kč za každý přihlášený start. Startovné bude vybíráno hotově, nejpozději 60 minut před startem. V případě neuhrazení startovného nebudou závodníci (ice) připuštěni k soutěži.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 2.2.2024 8:00 do středy 7.2.2024 20:00 hodin.

Ve čtvrtek 8.2.2024 budou na stránkách ČAS zveřejněny seznamy vybraných a nevybraných závodníků a závodnic. 

Časový pořad je orientační, bude upraven podle počtu vybraných závodníků a závodnic.

Výdej startovních čísel

Obdrží účastníci běhů na 400m - 3000m a štafety před startem u vrchníka disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole vrchníkovi koule.

Svolavatelna

Prezentace bude přímo u disciplíny. Časy prezentace: běhy 15 min., technické disciplíny 25 min., tyč 45 min., před plánovaným začátkem soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodů, hlavní rozhodčí a technický delegát

Časový pořad

sobota, 10.2.2024

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační, bude upraven podle počtu vybraných účastníků
10:00 60m p 106,7 M tyč M 1 tyč Ž 1 dálka M koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž
10:10 60m p 99,1 Jři
10:20 60m p 91,4 Dci
10:35 60m p 83,8 Žci
10:44 60m p 83,8 Ž 60m p 83,8 Jky
10:55 60m p 76,2-8,5 Dky
11:06 60m p 76,2-8,2 Žky
11:20 60 m M
11:45 dálka Ž 1
12:00 60 m Ž koule 6kg Jři koule 7,26kg M
12:30 tyč M 2 tyč Ž 2
13:00 800 m M výška M
13:20 800 m Ž
13:30 dálka Ž 2 koule 4kg Žci koule 5kg Dci
13:40 400 m M
14:00 400 m Ž
14:20 300 m M
14:35 300 m Ž
14:50 1500 m M
15:00 výška Ž trojskok M
15:08 1500 m Ž
15:25 3000 m M
15:40 3000 m Ž
16:00 200 m M
16:20 200 m Ž
16:30 trojskok Ž
16:35 150 m M
16:50 150 m Ž
17:10 4x200 m M
17:30 4x200 m Ž

Stravování

V hale bude otevřen bufet s občerstvením.