Veřejné závody ml. žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Benešov

Datum

18.02.2024

Místo

Benešov (Sportovní 2433 )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Šíma Jan 733510050 jansimam@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Atletika Benešov
Výsledky zpracoval Šíma Jan 733510050 jansimam@seznam.cz

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výška ve skoku vysokém pro mladší žákyně 105 cm dále zvyšování po 5 cm až do 130 cm dále po 3 cm.Mladší žáci základní výška 110 cm zvyšování po 5 cm až do 135 cm dále po 3 cm 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Kapacita závodu je 100 osob seznam vybraních závodníků bude 17.2 na stránkách atletika.cz 

Skok daleký bude rozdělen do skupin po 25 dle výkonnosti.

Časový pořad je pouze orientační a bude upraven podle počtu přihlášených.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tunelu v prostoru cíle od 8:00

Startovné

Startovní činí 100 Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději hodinu před zahájením disciplíny. Úhrada startovného je prezentací závodníka k soutěži.

Fakturou po předchozí domluvě.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.2. do 16.2. do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v tunelu v případě dobrého počasí venku na dráze.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat 15 minut před danou discipínu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici  v budově na stadionu šatna č.1 dívky, šatna č.2 chlapci 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v tunelu Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 18.2.2024

Čas Disciplíny
09:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
09:20 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
09:50 60 m Žcm Rozběh
10:10 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Finále
11:00 60 m Žkm Finále
11:40 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
13:30 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále

Další informace

Vstup do tunelu poze v čisté obuvy.

Zákaz vstupu do tunelu s pitím a jídlem děkujem za pochopení.