Mistrovství ČR v chůzi na 10 000 m mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

28.04.2024

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Veverka Ondřej
+420737321851
veverkao@centrum.cz
Technický delegát
Ovčarik Adam
739840916
aovcarik@atletika.cz
Předseda OV
Šnajdr Libor
602117121
snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu
Šnajdr David
+420724080831
Hlavní rozhodčí
Ing. Luděk Skalický
602185575
agroatelier@volny.cz
Hlasatel
Tesař Pavel
601380697
Lékař
ČČK
Hospodář
Martinková Jana
733771868
Časomíru zajišťuje
Online.cz
Výsledky zpracoval
Online.cz

Startují

ročníky 1934 - 2008
ročníky 1934 - 2008

V mistrovském závodě mužů a žen v chůzi na 10.000m je přípustný start závodníků/ závodnic narozených 2008 a starších při splnění výkonnostního limitu:

Muži: 24:40.00 resp. 24:40 (5.000m/ 5km chůze), nebo 50:45.00 resp. 50:45 (10.000m/ 10km chůze), nebo 1:55:00.00 resp. 1:55:00 (20.000m/ 20km chůze)

Ženy: 26:50.00/ 26:50, nebo 56:50.00/ 56:50, nebo 2:05:00.00/ 2:05:00

 

Soutěže

Muži chůze 10000m
Ženy chůze 10000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. V závodě bude uplatňováno mj. pravidlo TP 54.7.3, 54.7.4 a 54.7.5 o "penalty zone". Startující závodí v oddílovém dresu nebo oddílové kombinéze uvedené v databázi ČAS. Start v jiném dresu není přípustný, účastní-li se závodníky/ závodnice MČR resp. ligové soutěže. Za jiný dres se považuje i reprezentační dres/ kombinéza. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v neděli 28.4. 2024 od 8:30 hodin po celou dobu závodů v prostoru cíle.

Startovné

V případě schváleného startu závodníka ze zahraničí tento uhradí pořadateli 250,- Kč resp. 10,- EUR za každý start. Startovné je splatné při prezentaci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přihlášky na MČR mužů a žen v chůzi na 10.000 m podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4. 2024 do neděle 21. 4. 2024, 23:59 hod. (v kalendáři ČAS samostatně vytvořený závod).

Přihlášky do ligových závodů, "open" kategorie a KP podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4. 2024 do pátku 26.4. 2024, 20:00 hod.

Pro současný start na MČR a v ligových soutěží je potřeba podat přihlášku na oba závody.

Neregistrovaní a zahraniční závodníci do stejného termínu 25.4. 2024 do 20:00 hod. na adrese snajdrcpv@volny.cz.

Mistrovské závody mužů a žen v chůzi na 10.000 m budou technickým delegátem početně doplněny vybranými závodníky/ závodnicemi přihlášenými do ligových závodů. Je proto potřeba, aby si závodníci/ závodnice zkontrolovali, v jakém závodě budou startovat. Rozdělení startovního pole bude vyvěšeno v pátek 26.4. 2024 na www.atletika.cz a rozesláno řídícím chodeckých soutěží na příslušné oddíly.   

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel při prezentaci v závodní kanceláři v neděli 28.4. 2024 vždy nejpozději 60min. před startem příslušného závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé travnaté ploše, na ochozu atletického stadionu případně v přilehlých ulicích.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v prostoru startu nejpozději 15 min. před startem příslušného závodu.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy Sportovního klubu. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na www.atletika.cz v pátek 26.4. 2024. V průběhu závodů pak na informační tabuli při vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých skupin určí technický delegát. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ŘZ - David Šnajdr, HR - Luděk Skalický, TD - Adam Ovčarik.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v přízemí technické budovy v blízkosti umělé travnaté plochy.

Zdravotní služba

Zdravotní služba ČČK bude přítomna po celou dobu závodů v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 28.4.2024

Čas Disciplíny
10:00 chůze 10000m M
11:00 chůze 10000m Ž
12:15 Vyhlášení MČR

Stravování

Občerstvení v průběhu celého závodu možné v kavárně SK.

Možnosti ubytování


Hotel Rajská Zahrada

Adresa Komenského 70, Nové Město nad Metují
Web www.hotelrajskazahrada.cz
Telefon 773777773
Email info@hotelrajskazahrada.cz
Poznámka


Hotel Rambousek

Adresa Komenského 60, Nové Město nad Metují
Web www.rambousekhotel.cz
Telefon 736671066
Email info@rambousekhotel.cz
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v dostatečné kapacitě na "horním" i "dolním" parkovištích v těsné blízkosti stadionu gen. K.Klapálka.