MORENDA MÍTINK 2024 - U15

ACMS_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

20.04.2024

Místo

Brno (atletický stadion Vojtova 1020/12c, Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ing. Valter Boček
+420605801030
valter.bocek@mslavia.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel
Ing. Jiří Topinka
Hlasatel
Ing. Jiří Proch
Lékař
MUDr. Rostislav Stříbrný
Režie
Petr Oupor
Hospodář
Ladislav Zouhar
sekretar@mslavia.cz
Časomíru zajišťuje
AC Moravská Slavia Brno, spolek
Výsledky zpracoval
Petr Marčík
marcik@mslavia.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Mladší žáci = Žcm
Žáci = Žci
Mladší žákyně = Žkm
Žákyně = Žky

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

 • Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.
 • Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.
 • Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.
 • V případě přihlášení na více současně probíhajících disciplín, nemusí vrchník dané disciplíny, v zájmu zachování plynulosti disciplín, vyhovět při posunutí či odložení pokusů (Technická pravidla, část I., P 4.3).
 • Běh na 60 m se bude startovat z bloků, tretry jsou povoleny, bez finále.
 • Běh na 300 m bude startován z bloků a v drahách.
 • Běh na 800 m bude startován v drahách.
 • Běh na 1.500 m může být v případě velkého počtu závodníků rozdělen do více běhů.
 • Ve vrhu koulí a hodu oštěpem mají všichni závodníci tři (3) soutěžní pokusy. O případných finálových pokusech rozhodne pořadatel před zahájením soutěže dle počtu odprezentovaných závodníků.
 • Skok daleký v kategorii st. žáci a st. žákyně se bude skákat z odrazového břevna 3 m. Kategorie ml. žáků a ml. žákyň bude skákat z odrazového břevna 1 m. Každý závodník/závodnice má tři (3) pokusy. Dle počtu přihlášených závodníků/závodnic může dojít k jejich rozřazení do skupin. O případných finálových pokusech rozhodne pořadatel před zahájením soutěže dle počtu odprezentovaných závodníků.
 • Ve skoku vysokém se základní výška a postupné výšky určí před samotnou soutěží podle výkonnosti přihlášených. Nejnižší možná základní výška je 105 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 7:30 do 17:00 hodin při vstupu na stadion.

Každý účastník/účastnice při prezentaci obdrží startovní balíček včetně nevratného startovního čísla.

Prezentace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Startovné

200,- Kč (8 €) za účastníka/účastníci při on-line přihlášení a platbě startovného bankovním převodem do 17. dubna 2024 (včetně) dle platebních instrukcí.

400,- Kč (16 €) za účastníka/účastníci při přihlášení na místě a platbě v hotovosti v den závodu při prezentaci (a pouze v případě volných startovních čísel).

Pozn.: On-line přihlášky nezaplacené do 17. dubna 2024 (včetně) budou považovány za přihlášky na místě a bude vyžadována platba startovného ve výši 400,- Kč (16 €) za účastníka/účastníci.

Přihlášky

Se podávají prostřednictvím www.atletika.cz, a to  od 20.03.2024 do 14.04.2024 do 23:59 hodin .

Přihláška je řádně dokončena po úhradě startovného a přidělení startovního čísla. Startovné se hradí bankovním převodem, a to do 17.04.2024 (včetně). Na odpolední část MORENDA Mítinku (U15) je k dispozici 250 (351-600) startovních čísel. Po naplnění této kapacity si pořadatel vyhrazuje právo přihlášky předčasně uzavřít. 

Platební instrukce s automaticky aktualizovaným seznamem přihlášených pro kontrolu připsání platby na účet pořadatele a přidělení startovního čísla jsou na webu pořadatele  www.morendamitink.cz

Přihláška na stadionu v den závodu bude umožněna pouze v případě volných startovních čísel.

Omezení startů: nejvýše tři (3) starty pro každého účastníka

Výdej startovních čísel

Vydej bude probíhat od 7:30 hodin v zavodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou, a to bez moznosti jakékoliv úpravy. Bez čísla nebude závodník/závodnice připuštěn/připuštěna na start.

Pro urychlení procesu prezentace a vyzvedávání startovních čísel v den závodu, nabízíme možnost hromadného vyzvednutí čísel v rámci oddílu. V případě zájmu hromadného vyzvednutí startovních čísel, se obracejte na paní Martinu Olejníčkovou, vedoucí prezentace, na emailu: martina.olejnickova@mslavia.cz

Kontrola náčiní

Bude probíhat u oštěpů, a to u prezentace při vstupu na stadion. Závodník/závodnice může startovat pouze s vlastním náčiním, pořadatel zajistí pouze náhradní oštěpy.

V soutěži ve vrhu koulí bude povoleno pouze náčiní dodané pořadatelem.

Šatny

Budou k dispozici pod hlavní tribunou. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu bude určeno v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně.

Oficiální výsledky budou zveřejněny po akci na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty tykající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány nejpozději do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribune stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500,- Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický ředitel

Zdravotní služba

Bude zajištěna pořadatelem.

Všichni závodníci/závodnice startují na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní újmu žádného z účastníků.

Časový pořad

sobota, 20.4.2024

Čas Disciplíny
12:00 výška Žcm koule 3kg Žky oštěp 400g Žkm
12:40 výška Žci
12:50 dálka Žky A
13:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
13:15 dálka Žkm B
13:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
13:35 100m p 76,2-8,2 Žky Běh koule 3kg Žcm
13:50 100m p 83,8 Žci Běh oštěp 500g Žky
14:00 60 m Žkm Běh
14:30 dálka Žky B
14:35 60 m Žcm Běh dálka Žkm A
14:40 oštěp 600g Žci
14:55 60 m Žky Běh
15:15 oštěp 500g Žcm
15:20 60 m Žci Běh výška Žkm
15:45 300 m Žky Běh dálka Žci D2
16:00 dálka Žcm A
16:25 300 m Žkm Běh
16:30 výška Žky dálka Žcm B koule 4kg Žci
17:10 300 m Žci Běh
17:15 koule 2kg Žkm
17:30 300 m Žcm Běh
17:55 800 m Žkm
18:10 800 m Žky
18:25 800 m Žcm
18:40 1500 m Žci
18:55 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

Na stadionu bude zajištěno smluvním dodavatelem. Dále budou v areálu otevřeny dvě restaurace.

Parkování

V okolí stadionu je omezená možnost parkování. Nově je na ulici Vojtova a v přilehlém okolí zavedená "modrá" parkovací zóna. Pořadatel doporučuje využít parkovací dům RIVER PARK. Počítejte s dostatečnou časovou rezervou!

Další informace

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

Aktualizovaný časový pořad bude po uzavření přihlášek zveřejněn na www.morendamitink.cz