Běh Krušnohořím - 11. ročník

AK_Litvinov_Logo_WEB

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Litvínov, z.s.

Datum

13.04.2024

Místo

Meziboří

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Jitka Funiok Vajcová
736 505263
jitka.vajcova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Pavel Břicháč
Výsledky zpracoval
Luděk Toman
724302254
tomanl@volny.cz

Startují

ročníky 1985 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014
ročníky 1925 - 1984

Elévové A – chlapci 2017 a mladší 200m 1x rovinka 10:00
Elévové A – dívky 2017 a mladší 200m 1x rovinka 10:05
Elévové B – chlapci 2015-2016 300m 1x rovinka 10:10
Elévové B – dívky 2015-2016 300m 1x rovinka 10:15
Elévové C – chlapci 2013-2014 300m 1x rovinka 10:20
Elévové C – dívky 2013-2014 300m 1x rovinka 10:25
Mladší žáci 2011-2012 1200m 1x malý okruh 10:35
Mladší žákyně 2011-2012 1200m 1x malý okruh 10:45
Starší žáci 2009-2010 2300m 1x velký okruh 10:55
Starší žákyně 2009-2010 1200m 1x malý okruh 11:10
Dorostenci 2007-2008 4600m 2x velký okruh 11:40
Dorostenky 2007-2008 2300m 1x velký okruh 11:20
Junioři 2005-2006 4600m 2x velký okruh 11:40
Juniorky 2005-2006 2300m 1x velký okruh 11:20
Muži 2004-1985 6900m 3x velký okruh 11:40
Ženy 2004 a starší 4600m 2x velký okruh 11:40
Veteráni A 1984-1975 6900m 3x velký okruh 11:40
Veteráni B 1974 a starší 4600m 2x velký okruh 11:40

Soutěže

Dorostenci 2 okruhy
Dorostenky 1 okruh
Atletická přípravka-dívky 300 m
Atletická minipřípravka-dívky 200 m, 300 m
Atletická přípravka-hoši 300 m
Atletická minipřípravka-hoši 200 m, 300 m
Juniorky 1 okruh
Junioři 2 okruhy
Muži 3 okruhy
Veteráni 2 okruhy, 3 okruhy
Ženy 2 okruhy
Žáci 1 okruh
Ml. žáci 1 okruh
Ml. žákyně 1 okruh
Žákyně 1 okruh

Technická ustanovení

Závodí se na lesních a asfaltových cestách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 9:00 v budově zázemí atletů na atletickém stadionu.

Startovné

Elévové, mladší žactvo a starší žactvo 20Kč, ostatní 50Kč.

Přihlášky

  • Registrované atlety přihlašují oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 12.4.2024 do 20:00 hod.
  • Neregistrovaní u Českého atletického svazu mohou podat přihlášku online zde případně e-mailem na adresu tomanl@volny.cz do pátku 12.4.2024 do 20:00 hod.(přihláška musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození, kategorii, klubovou příslušnost)
  • Vyjímečně přihlášení je možné v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie za zvýšené startovné o 20 Kč.

 

Výdej startovních čísel

Budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři.

Šatny

K dispozici v prostoru atletického stadionu, šatny slouží pouze k převlékaní a pořadatel neručí za odložené věci.

Časový pořad

sobota, 13.4.2024

Čas Disciplíny
10:00 Elévové A (2017 a mladší) 200 m EleHm
10:05 Elévky A (2017 a mladší) 200 m EleDm
10:10 Elévové B (2015 - 2016) 300 m EleHm
10:15 Elévky B (2015 - 2016) 300 m EleDm
10:20 Elévové C (2013 - 2014) 300 m EleH
10:25 Elévky C (2013 - 2014) 300 m EleD
10:35 Malý okruh 1 200 m 1 okruh Žcm
10:45 Malý okruh 1 200 m 1 okruh Žkm
10:55 Velký okruh 2 300 m 1 okruh Žci
11:10 Malý okruh 1 200 m 1 okruh Žky
11:20 Velký okruh 2 300 m 1 okruh Dky 1 okruh Jky
11:40 2x velký okruh 4 600 m 3x velký okruh 6 900 m 2 okruhy Dci 2 okruhy Jři 2 okruhy Ž 2 okruhy V Běh B 3 okruhy M 3 okruhy V Běh A

Další informace

Ceny:

V kategoriích elévů, mladšího žactva a staršího žactva obdrží
závodníci na 1.- 3. místě medaile a diplom.
V kategorii dorostu, juniorů a veteránů obdrží závodníci na 1.-3. místě
finanční odměnu ve výši 300, 200, 100 Kč a diplom.
V kategorii mužů a žen obdrží závodníci na 1.- 3. místě finanční
odměnu ve výši 500, 300, 200 Kč a diplom.
Finanční odměny v uvedené výši budou vypláceny v případě startu
minimálně pěti závodníků, v opačném případě budou vyplaceny v
poloviční výši.


Vyhlašování bude probíhat průběžně po zpracování výsledků
v prostoru cíle.

Informace: www.atletika-litvínov.cz, info@atletika-litvinov.cz

Zde nás najdete. Mapka okruhů.

VC - partneři1