Jarní atletické závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Datum

12.05.2024

Místo

Říčany (ul. Sokolská, atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
David Beneš
atletikaricany@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Hynek Strnad
Technický ředitel
Zdeněk Hercik
Hlasatel
Petr Tecl
Lékař
Václava Höfinhoff
Časomíru zajišťuje
Zdeněk Hercik
Výsledky zpracoval
Hynek Strnad

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2015 - 2018
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2018
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2009 - 2018

Minipřípravka ročník 2017-2018 soutěží v samostatné skupině: hod tenisovým míčkem, skok z místa, slalom, člunkový běh. Mladší ročníky lze přihlásit do této kategorie.

Minipřípravka ročník 2015-2016 soutěží v samostatné skupině: 300 m, dálka, raketka, 50m překážková dráha.

 

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 300 m, dálka, plný míč 1kg, překážková dr.
Atletická minipřípravka-dívky 300 m, dálka, skok z místa, kriket, raketka, překážková dr., člunkový běh, slalom
Atletická přípravka-hoši 300 m, dálka, plný míč 1kg, překážková dr.
Atletická minipřípravka-hoši 300 m, dálka, skok z místa, kriket, raketka, překážková dr., člunkový běh, slalom
Mix 4 x 60 m kombi
Žáci 800 m, 100m p 83,8, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, koule 2kg
Žákyně 800 m, 100m p 76,2-8,2, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Všechny disciplíny bez finále, rozhoduje nejlepší výkon.

Přípravka (2017-2018): Slalom - 1m náběh, 10 kuželů (mezera 2 m), otočka, hladký doběh 21 m; Člunkový běh - start od 1. kužele (kužel je po levé ruce), běh křížem, 2. kužel obíháme vlevo, běh křížem, 1. kužel obíháme vlevo, běh přímo, dotyk 2. kužele, běh do cíle u 1. kužele; Hod míčkem - 3 pokusy po sobě; Skok z místa - snožno, 3 pokusy.

Přípravka (2013-2016): Dálka - měřena z místa odrazu; Překážkový běh - 50 m, start z bloků, molitanové překážky, výška 40 cm, náběh 9,4 m, mezera 7,7 m, doběh 9,8 m, 5 překážek.

Překážkový běh 60m, 100 m - 4 dráhy, bez finále, ruční měření bez větroměru.

Běh na střední trati 300 m, 800 m - rozběhy 8 - 10 závodníků.

Skok daleký - 3 pokusy, měreno z prkna, bez finále.

Hody, vrhy - 3 pokusy, bez finále.

Štafety 4x60 m - smíšené štafety dívky, chlapci, napříč kategoriemi. Předávkové území 20 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:15 hod.

Startovné

Domácí závodníci 50,-, hosté 150,- za celý závod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.5.2024 do 10.5.2024 22:00 v případě registrovaných atletů.

Ostatní podávají přihlášky na webové stránce oddílu (www.atletikaricany.cz), a to do 10.5. 22:00 hod.

Registrace na místě není možná.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: hlavní rozhodčí, technický ředitel, ředitel závodu.

Časový pořad

neděle, 12.5.2024

Čas Disciplíny
09:30 dálka EleD dálka Žcm dálka Žci kriket EleHm 17 plný míč 1kg EleH překážková dr. EleHm slalom EleDm 17
09:50 překážková dr. EleDm
10:00 dálka Žky skok z místa EleDm 17 koule 2kg Žkm raketka EleHm slalom EleHm 17
10:10 překážková dr. EleH
10:30 dálka EleH skok z místa EleHm 17 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci raketka EleDm překážková dr. EleD člunkový běh EleDm 17
10:50 60m p 76,2-7,7 Žkm koule 3kg Žky
11:00 dálka EleHm kriket EleDm 17 člunkový běh EleHm 17
11:10 60m p 76,2-7,7 Žcm dálka Žkm plný míč 1kg EleD
11:15 Vyhlášení výsledků EleMini (2017-2018)
11:30 100m p 76,2-8,2 Žky
11:40 dálka EleDm
11:50 100m p 83,8 Žci
12:00 300 m EleHm
12:10 300 m EleD
12:20 300 m EleH
12:30 300 m EleDm
12:40 800 m Žcm 800 m Žkm
12:50 800 m Žci 800 m Žky
13:00 4 x 60 m kombi Mix
13:20 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení zajištěno ve stánku na atl. stadionu.