Atletický čtyřboj 6.-7., 8.-9.tř. ZŠ + Atletický trojboj 4.-5.tř. ZŠ

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje OR AŠSK Kolín ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol Kolín-atletika a 7.ZŠ Kolín

Datum

16.04.2024

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Mgr. Jiří Jakoubek
721774456
ac.jakoubek.jiri@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Josef Holub
Technický ředitel
Mgr. Antonín Morávek
Lékař
ČČK

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014

 

ATLETICKÝ TROJBOJ = II. – žáci 4.–5. třídy, dvě dívky a dva chlapci – 4 členné smíšené školní družstvo (v této přihlášce uvádějte kategorii "Atletická přípravka - hoši/dívky")

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ = IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (v této přihlášce uvádějte kategorie "Žáci resp. Žákyně")

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ = III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (v této přihlášce uvádějte kategorie "Ml.Žáci resp. Ml.Žákyně")

Co se týče ročníků narození: Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je navštěvovaná třída!!!! Nedbejte tedy na ročníky uvedené výše a přihlašujte děti do kategorie podle tříd!

Soutěže

Atletická přípravka-dívky trojboj
Atletická přípravka-hoši trojboj
Žáci čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

PRAVIDLA ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (8.-.9., 6.-7.TŘÍDA ZŠ):

POČET STARTUJÍCÍCH: V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků z jedné školy. Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších 4 závodníků ve čtyřboji. Družstvo vede jeden vedoucí. Pokud družstvo startuje jen se 4 závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva závodníci.

PRAVIDLA: Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 800 metrů dívek a 1000 metrů chlapců (resp. 600 m ml.dívky a 800 m ml.chlapci). Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm.

DISCIPLÍNY: Sprint: 60 m Vytrvalost: žáci starší 1000 m, žákyně starší 800 m, žáci mladší 800 m, žákyně mladší 600 m. Skok: polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3) Hod (vrh): u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3 kg, žáci 4 kg) (3+2 nebo 2+3). Mladší žactvo pouze hod kriketovým míčkem.

BODOVÁNÍ / HODNOCENÍ Výkony se bodují podle tabulek pro mládež z roku 2003 včetně platného vydání z roku 1996 a 1992. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.


PRAVIDLA ATLETICKÝ TROJBOJ (4.-5.TŘÍDA ZŠ):

POČET STARTUJÍCÍCH: dvě dívky a dva chlapci – 4 členné smíšené školní družstvo Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy, běhy – přímo na čas.

DISCIPLÍNY: Sprint – 50 m, Skok do dálky, Hod kriketovým míčkem – 150 g

BODOVÁNÍ / HODNOCENÍ: Jednotlivé výkony jsou obodovány. Do výsledků družstva se počítá součet získaných bodů všech čtyř závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož čtvrtý závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

  • Závodní kancelář je otevřena v modrém domku v prostoru cíle od 7:45 hodin.
  • V den závodu již nebudou možné žádné úpravy v přihláškách. Proto je termín online přihlášek otevřen až do dne konání závodu do 8:00 hodin, aby si vyučující mohli upravit přihlášku aktuálně ještě ráno. 
  • V závodní kanceláři odevzdáte ráno při prezentaci ráno PŘIHLÁŠKU NA SOUTĚŽ AŠSK (prezenční listinu soutěžících) ! Bez přihlášky potvrzené ředitelstvím školy a na tomto konkrétním formuláři nebude žádné družstvo puštěno do soutěže! DŮRAZNĚ NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORŇUJEME!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.3.2024 07:00 do 16.4.2024 08:00

Pro soutěž ATLETICKÝ TROJBOJ (4.-5.třída) uvádějte kategorii "Atletická přípravka - hoši/dívky" 

Pro soutěž ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (6.-7.třída) uvádějte kategorii "Ml.Žáci resp. Ml.Žákyně"

Pro soutěž ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (8.-9.třída) uvádějte kategorii "Žáci resp. Žákyně"

Další informace

 

ČASOVÝ POŘAD:

Hod míčkem u čtyřboje bude probíhat pomocí otevřeného sektoru v časovém okně. Chlapci a dívky 6.-7. třída od 8:45 do 10:15. Chlapci a dívky 8.-9. třída od 10:30 - 11:30. Kdykoliv ve vymezený čas, může dítě přijít odházet tři pokusy. 

Atletický trojboj (4.-5.třída)

   
     
9:45 50 m CH  
10:00 50 m D  
     
10:45 míček 1 (přespolní školy) dálka 1 (kolínské školy)
     
11:50 míček 2 (kolínské školy) dálka 2 (přespolní školy)
     
     
     
13:00 vyhlášení  
     
     
Atletický čtyřboj (6.-7.třída)    
8:45 60 m CH 8:45 míček CH i D otevření sektoru do 10:15
9:00 60 m D  
9:15 dálka CH výška CH
     
10:15 dálka D výška D
     
11:15 600 m D  
11:30 800 m CH  
     
Atletický čtyřboj (8.-9.třída)    
9:15 60 m CH  
9:30 60 m D  
9:45 dálka CH výška CH
10:00 koule D  
10:45 dálka D , výška D 10:30 míček CH i D otevření sektoru do 11:30
11:00 koule CH  
11:45 800 m D  
12:00 1000 m CH