Kladivo+Vrhačský pětiboj

atletika 2024

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

20.04.2024

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5 )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Pavel Peňáz
Hlavní rozhodčí
Petr Sklenář

Startují

ročníky 1936 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1936 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

     Mládežnické kategorie mohou startovat se svými váhami náčiní.

 

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg, vrh. pětiboj
Dorostenky kladivo 3kg, vrh. pětiboj
Juniorky kladivo 4kg, vrh. pětiboj
Junioři kladivo 6kg, vrh. pětiboj
Muži kladivo 7,26kg, vrh. pětiboj
Ženy kladivo 4kg, vrh. pětiboj

Technická ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu a výběr startujících závodníků. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Při přihlášce do 17.4 na www.throw.cz - kladivo: 150,-Kč/start, pětiboj:  300,-Kč/start.

Při přihlášce na místě nejpozději 20 min. před zahájením disciplíny: kladivo: 500,-Kč, pětiboj:  1000,-Kč

Přihlášky

Na webu www.throw.cz nebo na místě nejpozději 20min před začátkem disciplíny-platí pro pětiboj

Kladivo přihlašovat přes web atletika.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v areálu stadiónu. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOHLEDU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. 

Svolavatelna

Prezentace vždy 20 min. před zahájením soutěže u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na www.throw.cz

Časový pořad

sobota, 20.4.2024

Čas Disciplíny
10:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
11:30 vrh. pětiboj Ž vrh. pětiboj M vrh. pětiboj Jky vrh. pětiboj Dky vrh. pětiboj Jři vrh. pětiboj Dci

Stravování

Občerstvení zajištěno.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. 

Závod je zapsán v oficiálním kalendáři World Athletics.