9. ročník Memoriál Josefa Hájka

atletika 2024

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SMOLA CHŮZE Praha

Datum

04.05.2024

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5 )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Pavel Peňáz
Hlavní rozhodčí
Petr Sklenář

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu a výběr startujících.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Dorost

Dopředu při přihlášce elektronicky 100 Kč/start.

V den konání závodu při přihlášce na místě 500 Kč/start.

Junioři

Dopředu při přihlášce elektronicky 100 Kč/start. 

V den konání závodu při přihlášce na místě 500 Kč/start.

Dospělí:

Dopředu při přihlášce elektronicky 200 Kč/start.

V den konání závodu při přihlášce na místě 500 Kč/start.

Veterání + svěřenci Josefa Hájka:

Startovné dobrovolné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 1.5.2024 18:00

Na místě v den konání závodu za vyšší startovné.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na webu www.throw.cz.

Časový pořad

sobota, 4.5.2024

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 3kg Dky kladivo 5kg Dci
11:30 kladivo 4kg Jky kladivo 6kg Jři
13:00 kladivo 7,26kg M
14:30 kladivo 4kg Ž
15:30 Veteráni a svěřenci Josefa Hájka

Stravování

Občerstvení zajištěno.

Další informace

Ceny v hlavních kategoriích (muži + ženy):

1. místo .......... 1500 kč.

2. místo ...........1000 kč.

3. místo ...........500 kč.

Prémie:

Výkon nad 80 m ........... 5000 kč.

Výkon nad 76 m ............ 3000 kč.

Výkon nad 72 m ............. 1500 kč.

Výkon nad 67 m .............. 1000 kč.

Výkon nad 62 m .............. 500 kč.

Závod je součástí oficiálního kalendáře WA.