Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 55. ročník - Přerov

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s., GJB a SPgŠ Přerov, OR AŠSK Přerov, Atlas a BIOS Přerov

Datum

16.05.2024

Místo

Přerov (Alšova ulice, atletický stadion SK Přerov 1908)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Mgr. Pavel Kolomazník
777-950861
kolomaznik@gjb-spgs.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Václav Klvaňa
Lékař
ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje
Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval
David Uhlíř
daviduhl@post.cz

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků či závodnic (10 + 2 náhradníci) ve všech úrovních soutěže. V den soutěže může do závodu však nastoupit pouze 10 závodníků / závodnic!

 

Kategorie III - žáci žáci 6. - 7. tříd (ZŠ 2. stupeň) a příslušné ročníky víceletých gymnázií (ročníky 2012, 2011 a 2010).

Kategorie IV - žáci žáci 8. - 9. tříd (ZŠ 2. stupeň) a příslušné ročníky víceletých gymnázií (ročníky 2010, 2009 a 2008).

Pro účast v soutěži musí být splněny tyto dvě podmínky:

  • Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
  • Členové družstva musí odpovídat příslušnoou třídou.

Obě podmínky musí být splněny současně. Pokud žák opakuje ročník, startuje v kategrii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný pouze v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Okresní a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. 

Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních a krajských kol.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD:

Ve skoku do dálky, v hodu míčkem a ve vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni závodníci 4 pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm, a to od základní výšky pro kategorii mladší žákyně 106 cm, pro kategorii mladší žáci a starší žákyně 114 cm a pro kategorii starší žáci 122 cm.

Ve všech úrovních soutěže platí v běžeckých disciplínách pravidlo opakovat jeden chybný start závodníka.

Omezení startů:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za jedno družstvo mohou startovat 3 závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž bodují pouze 2 nejlepší závodníci / závodnice.V běhu na 4x60m mohou startovat 2 štafety za družstvo, z nichž boduje lepší štafeta.

Podmínka startu:

Pro účast v soutěži  je třeba odevzdat soupisku družstva potvrzenou ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje jména a příjmení, úplná data narození a třídu všech závodníků a závodnic. Za zdravotní způsobilost startujících žáků ručí vysílající škola. 

Každý z vedoucích družstev obdrží od pořadatele výtisk přihlášek k provedení změn závodníků a úpravě štafet a ti následně odevzdají opravenou přihlášku zpět do závodní kanceláře.

Šatny:

Šatny jsou k dispozici v přízemí budovy nad cílovou rovinkou, a to pro žákyně šatny č. 104 a 105 a pro žáky 107 a 108, slouží pouze pro převlečení, nelze si v nich nechávat cennosti. Za případné ztráty pořadatel neručí. V šatnách je zakázáno chodit v tretrách!

Výsledky:

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní budovy za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Protesty:

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru nad cílem od 7.45 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (https://www.atletika.cz), a to od 10. 4. 2024 do středy 15. 5. 2024 do 18. 00 hodin.

Přihlášení provádějí školy pod jedním přihlašovacím údajem, určeným pro jednu základní školu. Nelze použít pro jednotlivé kategorie jedné školy více přihlašovacích údajů!

V přihlášce je možno uvádět i osobní rekordy závodníků, podle kterých budou nasazováni do běhů.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK a bude mít stanoviště v závodní kanceláři.

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2024

Čas Disciplíny
08:30 Porada vedoucích družstev
09:00 4x60 m Žci
09:10 4x60 m Žcm
09:20 4x60 m Žky výška Žci
09:30 4x60 m Žkm výška Žcm kriket Žcm
09:40 dálka Žky koule 4kg Žci
09:45 60 m Žci dálka Žkm
10:00 60 m Žcm
10:15 60 m Žky
10:30 60 m Žkm
10:40 výška Žkm dálka Žci kriket Žkm
10:45 výška Žky
10:50 koule 3kg Žky
11:00 1500 m Žci dálka Žcm
11:15 800 m Žky
11:30 1000 m Žcm
11:45 600 m Žkm
12:30 Vyhlášení výsledků
propozice_paticka_PR