Štafetový pohár - okresní kolo Hodonín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Vnorovy, z.s.

Datum

16.04.2024

Místo

Vnorovy (Vnorovy 690)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Josef Korvas
603 866 067
akvnorovy@gmail.com
Technický ředitel
Jiří Tomeček
602 245 208
akvnorovy@gmail.com
Výsledky zpracoval
Jiří Tomeček
602 245 208
akvnorovy@gmail.com

Startují

ročníky 2014 - 2017
ročníky 2014 - 2017
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.30 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce www.stafetovypohar.cz/prihlaska

Uzavírka přihlášek je: viz. www.stafetovypohar.cz

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově tribuny.

Časový pořad

úterý, 16.4.2024

Čas Disciplíny
09:00 Ukončení prezentace
09:05 Porada vedoucích
09:10 Zahájení, společná rozcvička
09:30 8 x 100 m 1-3 sm
09:45 8 x 100 m 4-5 sm
10:00 8x200 mA 1-5 sm
10:15 8x200 mB 1-5 sm
11:00 Vylášení výsledků všech štafet

Další informace

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry.

propozice_paticka_SP