Štafetový pohár - okresní kolo Brno-město

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

15.04.2024

Místo

stadion AC Moravská Slavia Brno (Vojtova 1020/12c, Brno)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Jiří Topinka
+420603806978
predseda@mslavia.cz
Hlavní rozhodčí
Ladislav Zouhar
608874235
sekretar@mslavia.cz

Startují

ročníky 2014 - 2017
ročníky 2014 - 2017
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2017, 2016, 2015, 2014,)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2017, 2016, 2015, 2014,)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012,)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012,)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2017,2016, 2015, 2014,)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012,)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2017,2016, 2015, 2014,)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012,)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je v 1.patře budovy na atletickém stadionu od 8:30 hodin. Vedoucí zde upřesní jmenovité seznamy dětí a odevzdají přihlášku k soutěži.

Prezence 8:30 - 9:00 hod.

Z obvodního kola se první 3 školy nominují do krajského finále, o kterém budou informováni na závodě, a potvrdí svoji účast.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do pátku 12.4.2024 do 15:00 hodin. včetně vyplněných jmenovitých soupisek.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno.

Časový pořad

pondělí, 15.4.2024

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace
09:30 8 x 100 m 1-3 sm
10:00 8 x 100 m 4-5 sm
10:30 8x200 mA 1-5 sm
10:45 8x200 mB 1-5 sm
11:15 Vyhlášení výsledků
propozice_paticka_SP