Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Olomoucký kraj

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

23.05.2024

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Novotný Robert
603 948 958
rnovotny@atletika.cz
Hlavní rozhodčí
Zdeněk Rakowski
Časomíru zajišťuje
Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval
Kopecký Radek

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2012, 2011 a 2010 (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)
Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2010, 2009, 2008 (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:
• Družstvo je složeno z žáků jedné školy
• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

DOKLADY PRO START:
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.5.2024 do středy 22.5.2024 do 18:00 hodin.

Přihlašujte se pouze pod jedním přihlašovacím údajem (email, heslo), určeným pro jednu základní školu. Nepoužívejte pro jednotlivé kategorie jedné školy více přihlašovacích údajů.

Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 09:00 hodin. V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do rozběhů (60 m, běhy).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. Šatny jsou veřejné, v šatnách si nenechávejte osobní věci, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní budovy za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK a bude mít stanoviště na začátku hlavní tribuny.

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2024

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace škol
09:00 Porada vedoucích družstev
10:00 4x60 m Žcm Běh koule 3kg Žky Finále
10:15 4x60 m Žci výška Žcm Finále
10:30 4x60 m Žkm Běh výška Žci
10:45 4x60 m Žky dálka Žkm Finále kriket Žcm Finále
11:00 60 m Žcm Běh dálka Žky Finále
11:15 60 m Žci Běh
11:30 60 m Žkm Běh koule 4kg Žci Finále
11:45 60 m Žky Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále kriket Žkm Finále
12:00 výška Žky dálka Žci Finále
12:45 1000 m Žcm Běh
13:00 1500 m Žci Běh
13:15 600 m Žkm Běh
13:30 800 m Žky Běh
14:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Ředitel závodu:
Robert Novotný - 603 948 958 - rnovotny@atletika.cz

propozice_paticka_PR