Finále Krajské ligy atletických přípravek JmKAS

AKLD půlkulaté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

23.06.2024

Místo

Blansko (Městský atletický stadion Mlýnská)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ellinger Ondřej
724 979 247
info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí
Gabriela Ellingerová
Technický ředitel
Nečas Jan
necas@atletikablansko.cz
Řídící soutěže družstev
Ellinger Ondřej
724 979 247
info@atletikablansko.cz
Časomíru zajišťuje
VSK UNI Brno
Výsledky zpracoval
VSK UNI Brno

Startují

ročníky 2013 - 2021
ročníky 2013 - 2021
ročníky 2013 - 2023

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

V dálce budou pouze 3 pokusy pro všechny, měří se z místa odrazu. V hodu míčkem budou 3 pokusy pro každého, hází se hned po sobě.

Start závodníků je povolen v max. 3 disciplínách (3 individuální nebo 2 individuální + štafeta). Každé družstvo smí postavit max. 2 štafety.

V jedné disciplíně smí za družstvo nastoupit max. 4 dívky a max. 4 chlapci

Běh na 300 m bude startován tzv. z čáry.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9 hodin v buňce na stadionu vedle hlavní tribuny 

Přihlášky

Přihlášky podávají oddíly od 15.6.2024 do 21.6.2024 do 20:00 hod pro registrované i neregistrované závodníky přes registrační systém atletika.cz. Pro jednodušší administraci doporučujeme závodníky registrovat. Na místě budou možné už pouze škrty.

Přihlášky a složení štafet je nutné nahlásit nejpozději 60min před zahájením disciplíny.

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorech hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 23.6.2024

Čas Disciplíny
09:00 Otevření závodní kanceláře
09:30 Porada vedoucích
10:00 60 m EleH dálka EleD
10:40 60 m EleD kriket EleH
11:20 300 m EleH kriket EleD
11:45 300 m EleD dálka EleH
12:30 4x60 m Mix
13:00 Vyhlášení