Veřejné závody staršího a mladšího žactva

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

13.05.2024

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Mgr. Marek Čepelák
607191668
cepace@seznam.cz
Technický ředitel
Doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Závody jsou určeny pouze pro starší a mladší žáky a starší a mladší žákyně, ročníky narození 2009 až 2012.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, výška, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 2kg, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, výška, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, oštěp i kriket.

Vstup na stadion

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 14:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Je stanoveno na 100 Kč za každý přihlášený start.

Závodníci a závodnice - členové ASK Slavia Praha, ho hradí v hotovosti nejpozději 60 minut před začátkem soutěže v závodní kanceláři.

Za ostatní závodníky a závodnice ho uhradí jejich mateřské kluby/oddíly bezhotovostně na základě faktury vystavené ASK Slavia Praha.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.4.2024 do 12.5.2024 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v běhu na 800 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu - pro starší a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro starší a mladší žákyně šatny č. 5, 6 a 7, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

pondělí, 13.5.2024

Čas Disciplíny
16:00 60 m Žky 60 m Žkm výška Žky výška Žci koule 2kg Žkm oštěp 600g Žci
16:40 60 m Žci 60 m Žcm
17:00 koule 3kg Žcm oštěp 500g Žky
17:20 150 m Žky 150 m Žci
17:40 výška Žkm výška Žcm
18:00 300 m Žkm 300 m Žcm koule 4kg Žci kriket Žkm
18:30 800 m Žky 800 m Žkm
19:00 800 m Žci 800 m Žcm koule 3kg Žky kriket Žcm

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci na atletickém stadionu.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Mgr. Marek Čepelák

ředitel závodů