Přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Dukla Praha.

Datum

18.05.2024 - 19.05.2024

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
602 699 900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Pavel Javůrek
Hlavní rozhodčí
Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel
Tereza Krejnusová
Hlasatel
Šimon Ekl
Lékař
Adéla Řežábková
Hospodář
Tomáš Sekanina
Časomíru zajišťuje
Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval
Jana Zemanová

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Muži, ženy – ročníky 2003 a starší, junioři a juniorky - ročníky 2005 a 2006, dále pak dorostenci a dorostenky v rozsahu svých disciplín. Žákům a žákyním není start povolen.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Výběr bude proveden pouze na základě výkonů z dráhové sezony 2024.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů

Do 5 závodníků hradí oddíly a kluby startovné v hotovosti v závodní kanceláři. V ostatních případech bude startovné oddílům a klubům fakturováno.  

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci "Kalendář akcí", a to od pondělí 26. 4. 2024 do středy 15. 5. 2024 do 22:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v garáži u startu 300 m

Šatny

S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Juliska.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Tituly a odměny

Vítěz, vítězka každé soutěže získává titul „Přeborník hl. m. Prahy na rok 2024“ a obdrží medaili a diplom. Závodníci a závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom. Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili a závod zahájili alespoň tři závodníci/ závodnice z minimálně dvou pražských oddílů/klubů.

Vyhlašování vítězů

Bude prováděno v blocích. První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí na určeném místě. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém/oddílovém dresu nebo v klubové/oddílové teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch PAS.

Časový pořad

sobota, 18.5.2024

Čas Disciplíny
11:00 100m p 83,8 Jky Rozběh 1 výška Ž dálka Jři koule 7,26kg M oštěp 600g Jky
11:10 100m p 83,8 Ž Rozběh 1
11:25 110m p 99,1 Jři Rozběh 1
11:40 110m p 106,7 M Rozběh 1
12:00 100 m Jky Rozběh 1
12:10 100 m Ž Rozběh 1
12:20 100 m Jři Rozběh 1 dálka M koule 6kg Jři oštěp 600g Ž
12:30 100 m M Rozběh 1
12:40 800 m Jky Finále
12:50 800 m Ž Finále
13:00 1. vyhlašovací blok 800 m Jři Finále
13:10 800 m M Finále
13:20 100m p 83,8 Jky Finále
13:25 100m p 83,8 Ž Finále
13:40 110m p 99,1 Jři Finále výška Jky dálka Jky koule 4kg Ž oštěp 800g Jři
13:50 110m p 106,7 M Finále
14:10 100 m Jky Finále
14:15 2. vyhlašovací blok 100 m Ž Finále
14:20 100 m Jři Finále
14:25 100 m M Finále
14:35 400 m Jky Finále
14:45 400 m Ž Finále
14:55 3. vyhlašovací blok
15:00 dálka Ž koule 4kg Jky oštěp 800g M
15:05 400 m Jři Finále
15:15 400 m M Finále
15:25 4. vyhlašovací blok
15:30 3000 m Ž Finále 3000 m Jky Finále
15:50 3000 m M Finále 3000 m Jři Finále
16:15 5. vyhlašovací blok

neděle, 19.5.2024

Čas Disciplíny
11:00 4x100 m Jky Finále výška Jři tyč Jky tyč Ž trojskok Jky disk 1kg Ž
11:10 4x100 m Ž Finále
11:20 4x100 m Jři Finále
11:30 4x100 m M Finále
11:50 400m p 76,2 Jky Finále
12:05 400m p 76,2 Ž Finále
12:20 400m p 91,4 Jři Finále trojskok Ž disk 1kg Jky
12:35 400m p 91,4 M Finále
12:50 1. vyhlašovací blok 1500 m Jky Finále
13:00 1500 m Ž Finále
13:10 1500 m Jři Finále
13:20 1500 m M Finále
13:35 200 m Jky Finále
13:40 výška M tyč M tyč Jři disk 2kg M
13:50 200 m Ž Finále
14:05 2. vyhlašovací blok 200 m Jři Finále
14:20 200 m M Finále
14:40 3000m p 76,2 Ž Finále 3000m p 76,2 Jky Finále
15:00 3000m p 91,4 M Finále 3000m p 91,4 Jři Finále
15:10 3. vyhlašovací blok trojskok M trojskok Jři disk 1,75kg Jři
15:20 4x400 m Jky
15:30 4x400 m Ž Finále
15:40 4x400 m Jři
15:50 4x400 m M Finále
16:20 4. vyhlašovací blok

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích. O víkendu je parkování zdarma.

K dopravě využijte nejlépe MHD.