Přebor Prahy dorostu a staršího žactva

68503_Logo_Praha.svg 68503_PAS-logo Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pražský atletický svaz a atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

01.06.2024 - 02.06.2024

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
602 699 900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Tomáš Nakládal
tnakladal@sp4.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Alena Belzová
Technický ředitel
Vladimír Franěk
Lékař
Martina Feherová
Vedoucí ceremoniálu
Martina Feherová
Časomíru zajišťuje
Spartak Praha 4 - Jan Feher
Výsledky zpracoval
Ondřej Benda

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Do soutěže bude vybráno 36 závodníků v bězích a v dálce žactva a do soutěží v poli bude vybráno 22 závodníků, pokud TD neurčí jinak.

Základní výšky a kvalifikační výkon v dálce.

Výška: žákyně 130 cm, žáci 143 cm, dorostenky 135 cm, dorostenci 149 cm

Tyč:  žákyně 190, žáci 210 cm, dorostenky 200 cm, dorostenci 250 cm

Dálka kvalifikační limit: žáci 520 cm a žákyně 470 cm

Omezení startu

V kategorii dorostu je možné startovat a být přihlášený, maximálně ke 4 individuálním disciplínám. V kategorii staršího žactva je možné startovat a být přihlášen, nejvýše ke 3 individuálním disciplínám. Start ve štafetách není omezen.

Závodníci kategorií dorostu (2007 - 2008) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 800 m a delších. V kategorii staršího žactva (2009 - 2010) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300 m a delší.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1. patře nalevo od schodů.

Startovné

Startovné je třeba uhradit za celý klub během neděle. Startovné bude vybíráno na chodbě v prvním patře. Platbu lze provádět fakturací.

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.5.2024 do 29.5.2024 23:59.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují nejpozději 15 minut před startem disciplíny na startu nebo v příslušném sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.  

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1. patře napravo od schodů.

Časový pořad

sobota, 1.6.2024

Čas Disciplíny
10:00 110m p 91,4 Dci Rozběh výška Dci dálka Žky Kvalifikace
10:15 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:30 100m p 83,8 Žci Rozběh disk 1kg Dky
10:45 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
11:00 100 m Dky Rozběh tyč Žky tyč Dky koule 3kg Žky
11:20 100 m Dci Rozběh
11:40 60 m Žky Rozběh dálka Žci Kvalifikace
12:00 60 m Žci Rozběh
12:20 110m p 91,4 Dci Finále AB
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky Finále AB výška Žky koule 4kg Žci
12:40 100m p 83,8 Žci Finále AB disk 1,5kg Dci
12:50 100m p 76,2-8,2 Žky Finále AB
13:00 100 m Dci Finále AB
13:10 100 m Dky Finále AB tyč Dci
13:20 60 m Žky Finále AB dálka Dky
13:30 60 m Žci Finále AB koule 3kg Dky
13:40 Vyhlášení vítězů - I.blok
14:10 1500 m Dky výška Dky disk 1kg Žci
14:20 1500 m Žky
14:30 1500 m Dci koule 5kg Dci
14:40 1500 m Žci
14:50 300 m Žky dálka Dci
15:10 300 m Žci tyč Žci
15:30 400 m Dky
15:45 400 m Dci výška Žci disk 0,75kg Žky
16:00 Vyhlášení vítězů - II.blok
16:25 1500m p 76,2 Žky Běh trojskok Dky
16:35 1500m p 76,2 Žci Běh
16:45 2000m p 76,2 Dky Běh
17:00 2000m p 83,8 Dci Běh
17:15 4x100 m Dky trojskok Dci
17:30 4x100 m Dci
17:50 4x60 m Žky
18:10 4x60 m Žci
18:30 Vyhlášení vítězů - III.blok

neděle, 2.6.2024

Čas Disciplíny
10:00 200m p 76,2 Žky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Žky
10:20 200m p 76,2 Žci
10:40 300m p 76,2 Dky dálka Žky Finále
11:00 300m p 83,8 Dci
11:15 800 m Žky kladivo 3kg Dky oštěp 600g Žci
11:25 800 m Žci
11:40 800 m Dky
11:50 800 m Dci
12:00 Vyhlášení vítězů - I.blok
12:20 150 m Žky dálka Žci Finále
12:40 150 m Žci kladivo 4kg Žci oštěp 700g Dci
13:00 200 m Dky
13:20 200 m Dci
13:40 3000 m Žci
13:55 3000 m Dky 3000 m Žky kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky
14:10 3000 m Dci
14:20 Vyhlášení vítězů - II.blok
14:50 4x300 m Žky
15:10 4x300 m Žci
15:30 4x400 m Dky
15:45 4x400 m Dci
16:00 Vyhlášení vítězů - III.blok

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v Bistru na dvoustovce.

Parkování

Parkování je možné o víkendu bez poplatku ve všech zónách v okolí stadionu. Obvykle není problém najít místo.

Další informace

Jménem Spartaku Praha 4 přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.