Nominační závod pro Letní olympiádu dětí a mládeže

1280

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Pražského atletického svazu atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

08.05.2024

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Jaroslava Weberová
607853603
sport@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu
Radek Fischer
Hlavní rozhodčí
Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Technický ředitel
Michal Řežábek
Lékař
Martina Feherová

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky:

  • Žákyně mladší  = 118 a pak 123 a na 128 se přidají žákyně starší, 133 a dále po 5 cm
  • Žáci mladší = 126 a pak 131, 136 a dále 141, kde se přidají žáci starší a dále po 5 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Startovné

200,- Kč/start

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od 20. 4. do 6. 5. 2024 do 24,00 hodin.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují nejpozději 15 minut před startem disciplíny na startu nebo v příslušném sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.  

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře napravo od schodů.

Časový pořad

středa, 8.5.2024

Čas Disciplíny
13:00 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žky výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
13:15 60m p 76,2-7,7 Žcm
13:30 100m p 76,2-8,2 Žky
13:45 100m p 83,8 Žci
14:00 60 m Žkm dálka Žci disk 1kg Žci oštěp 500g Žcm
14:25 60 m Žcm
14:50 60 m Žky výška Žcm výška Žci
15:15 60 m Žci dálka Žkm koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
15:40 800 m Žkm
15:55 800 m Žcm
16:10 800 m Žky dálka Žky disk 0,75kg Žky
16:25 1500 m Žci oštěp 400g Žkm
16:40 300 m Žky
17:00 300 m Žci

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v Bistru na dvoustovce.

Další informace

Nominační kritéria: účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště (Hlavní město Praha), vzhledem k omezeným počtům startů v jednotlivých věkových kategoriích (30 závodníků celkem, 6+6 mladších žáků a žákyň, 9+9 starších žáků a žákyň)  vyberou vedoucí jednotlivých družstev maximálně možný silný tým z vítězů jednotlivých nominačních disciplín, popřípadě dalších výkonnostně silných závodníků (přeborníků Prahy v hale, účastníků MČR.). Vítězství v nominačním závodě je předpoklad, nikoliv potvrzení nominace. Družstva trenéři musí složit i s ohledem na smíšené štafety 4x60m, které na LODM poběží mladší žactvo. Účast na nominačním závodě je povinná, předpokládá se, že všichni účastníci tohoto závodu mají 100% zájem startovat na LODM v Českých Budějovicích  v termínu 23. - 28. 6. 2024. Z tohoto důvodu bude na místě závodu přítomen fotograf, který bude zajišťovat fotografie na akreditace závodníků, kteří se umístnili na prvních dvou místech a přicházejí v úvahu k nominaci. Fotografie musí být v přesném formátu, určeném pořadatelem olympiády. Proto je bude pořizovat pouze fotograf určený pořadatelem nominace. Vybraní závodníci na místě rovněž trenérům předají funkční telefonní a emailové spojení na svého zákonného zástupce i na sebe (potvrzení akreditací bude probíhat elektronicky). Finální nominace, včetně jmenování náhradníků bude zveřejněna na webu Pražského atletického svazu. V případě, že některý závodník bude mít zájem Prahu reprezentovat na Olympiádě dětí a mládeže a nebude mít možnost  ze závažných důvodů startovat na nominačním  závodě (nemoc apod.), omluví se do 7. 5. přímo vedoucí výpravy Prahy Jaroslavě Weberové (tel. 607853603, e-mail: sport@zsjeseniova.cz).