Štafetový pohár - okresní kolo Benešov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Benešov

Datum

30.04.2024

Místo

Benešov (Sportovní 2433)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Mgr. Marek Pěkný
724 922 474
marapekny@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Lenka Křížová

Startují

ročníky 2014 - 2017
ročníky 2014 - 2017
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2017  - 2014 )
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2017 - 2014)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2012 - 2014)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2012 - 2014)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m (1. - 3. třída-ročník narození 2017  - 2014 )
 • 8 x 100 m (4. - 5. třída-ročník narození 2012 - 2014)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

Doplňkové disciplíny

Do celkového hodnocení výsledků Štafetového poháru se nezapočítávají.

Dle výsledků ve skoku a hodu se vyhlašují vítězové v závodě a kategoriích 1. – 3. třída a 4. – 5. třída chlapci a děvčata zvlášť.

Skok daleký z místa odrazu

1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013 žáci, žákyně

Skok daleký z místa odrazu

4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011 žáci, žákyně

Hod 1 kg medicinbalem:

Všechny ročníky - žáci a žákyně.

Pravidla

Skok daleký z místa odrazu

Provádí se z rozběhu odrazem z jedné nohy. Měří se od místa odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech. Každý závodník má 2 pokusy. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1 kg: děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává.

Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně atletického stadionu v prostoru cíle

Přihlášky

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaskaa to do úterý 28.4.2024 do 20h včetně vyplněných jmenovitých soupisek.

 

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách tribuny, a to pro závodníky šatna č. 1 a pro závodnice šatna č. 2.

Výsledky

Do krajského kola postupují u krajů, které mají 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol 6 a více postupuje vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol. Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola. Ukončení přihlášek je v 18 hodin den před konáním závodu.

Časový pořad

úterý, 30.4.2024

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace
09:15 8 x 100 m 4-5 sm
09:45 8 x 100 m 1-3 sm
10:15 dálka 1-3 sm medicinbal 4-5 sm
10:45 dálka 4-5 sm medicinbal 1-3 sm
11:15 8x200 mA 1-5 sm
11:45 8x200 mB 1-5 sm
12:15 Vyhlášení výsledků
propozice_paticka_SP