Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje DDM hl. m. Prahy a SK Kotlářka Praha, z.s.

Datum

21.05.2024

Místo

Praha - Kotlářka (Na Kotlářce 14, Praha 6)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
M. Krejčí
777706642
krejci@ddmpraha.cz
Časomíru zajišťuje
SK Kotlářka Praha

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Startuje 6 nejlepších pražských družstev v každé kategorii podle dosažených bodů v okresním kole.

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků či závodnic (10 + 2 náhradníci) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2012, 2011 a 2010

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2010, 2009, 2008

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky: D ml. 106cm, H ml. 114cm, D st. 114cm, H st. 122cm. Zvyšování o 6-5-5 a dále o 4 cm po celou dobu soutěže.
V dálce, kriketu a kouli mají závodníci 4 pokusy. V kriketu absolvují závodníci vždy 2 pokusy za sebou.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak pořadatel závodu neupravuje soutěžní řád.

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci (závodnice) v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků (závodnic). V běhu na 4x 60 m mohou startovat dvě štafety, za družstvo boduje lepší štafeta. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v zasedací místnosti od 8:00 hod. Prezentace končí v 8:20 hod.

Přihlášky

Přihlášky se podávají pouze elektronicky na stránkách soutěže www.poharrozhlasu.cz nebo www.atletika.cz od 13.5.2024 12:00 hod. nejpozději do 20.5.2024 do 20:00 hod., vzhledem k počítačovému zpracování a centrální evidenci výsledků je tento termín závazný. Družstva, která přihlášky neprovedou v daném termínu nebudou do soutěže zařazena. Veškeré změny ve startovní listině se provádí také elektronicky do termínu prihlášek. Po uzavření přihlášek již nebuou moci být provedeny žádné úpravy ve startovní listině. Štafety se přihlašují také pouze elektronicky.

Šatny

Převlékárny a WC jsou k dispozici ve víceúčelové (florbalové) hale. Převlékárny nejsou uzamykatelné.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v závodní kanceláři, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky)..

Časový pořad

úterý, 21.5.2024

Čas Disciplíny
08:45 výška Žkm
09:15 4x60 m Žky Běh
09:30 4x60 m Žci Běh
09:40 4x60 m Žcm Běh
09:45 výška Žky dálka Žci
09:50 4x60 m Žkm Běh
10:00 kriket Žcm
10:15 60 m Žci Běh
10:30 60 m Žcm Běh
10:45 60 m Žky Běh výška Žci dálka Žcm koule 4kg Žci
11:00 60 m Žkm Běh
11:30 600 m Žkm Běh dálka Žky kriket Žkm
11:45 800 m Žky Běh
12:00 1000 m Žcm Běh výška Žcm
12:15 1500 m Žci Běh dálka Žkm koule 3kg Žky

Další informace

Každá škola má za povinnost dodat 1 člena technické čety pro potřeby pořadatele.

Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá náhrada. V celém areálu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ (v případě nedodržení může dojít k vyloučení z akce). Dle § 3 odst. 3 Vyhl. 57/2010 pořadatel nezodpovídá za případné zranění. Účastníci nejsou od DDM hl. m. Prahy pojištěni proti úrazu. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků

propozice_paticka_PR