Republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2024

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje VSK Univerzita Brno

Datum

05.06.2024

Místo

Brno (Technická 3013/14, Královo Pole, Brno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Petr Flanderka (soutěž žáků)
Technický delegát
Gabriela Ellingerová (soutěž žákyň)
Vedoucí projektu
Hana Koptíková
724095701
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Petr Kotyza
606333997
kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
m.trojanec@seznam.cz
Technický ředitel
Martin Juránek
mjuranekg@gmail.com
Časomíru zajišťuje
On line System s.r.o.
Výsledky zpracoval
On line System s.r.o.

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Kategorie III (žáci mladší Žcm a žákyně mladší Žkm) – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2012, 2011 a 2010 (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií).

Kategorie IV (žáci starší Žci a žákyně starší Žky) – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2010, 2009, 2008 (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:
• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

V republikovém finále PR startují družstva, která postoupila z krajských finále a byla oslovena k účasti Českým atletickým svazem.

Závodníci mohou startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m mohou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic republikového finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9:00 v místnosti nad hlavní tribunou. Zde prosíme všechny vedoucí družstev o odevzdání oficiální soupisky. Případné změny startů, tedy výměna v družstvě za náhradníky, hlašte v kanceláři nejpozději do 9:30. Technická porada vedoucích družstev proběhne 9:45 v salónku budovy vedle startu 200m.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od 22. 5. 2024 do 3. 6. 2024 16:00. 

V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků, nebo časy, které neregistrovaní závodníci zaběhli v okresních a krajských kolech. Žáci budou do běhů nasazení dle dohledatelných výkonů v databázi ČAS.

Náhradníci musí být ke svým startům v bězích přihlášeni předem a označeni jako MS. Do soutěže může být přihlášeno pouze 10 závodníků.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu hlavního atletického stadionu. Rozcvičovat se lze na horním - rozcvičovacím stadionu.

Šatny

Šatny budou pro závodníky k dispozici při vstupu na stadion, v budově nad recepcí. Slouží jen k převlečení - nenechávejte zde prosím žádné cenné věci. Toalety jsou umístěny jak v prostorách šaten, tak také v budově nad hlavní tribunou a na rozcvičovacím stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli nad hlavní tribunou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad hlavní tribunou. Oficiální výsledky budou také průběžně zveřejněnovány on-line na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

středa, 5.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 Technická porada vedoucích družstev
10:30 4x60 m Žci Běh
10:45 4x60 m Žky Běh výška Žci Finále výška Žky Finále
11:00 4x60 m Žcm Běh dálka Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žky Finále kriket Žcm Finále
11:15 4x60 m Žkm Běh
11:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11:40 60 m Žcm Běh
12:00 60 m Žkm Běh
12:20 60 m Žci Běh
12:40 60 m Žky Běh
13:00 1000 m Žcm Běh výška Žcm Finále výška Žkm Finále dálka Žci Finále dálka Žky Finále koule 4kg Žci Finále kriket Žkm Finále
13:15 600 m Žkm Běh
13:45 1500 m Žci Běh
14:15 800 m Žky Běh
15:15 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (může být posunuto dle průběhu závodu)

Stravování

Pro všechny účastníky je zajištěn oběd formou obědových balíčků.

Možnosti ubytování


Hotel Čichnova

Adresa Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Web https://www.cichnovabrno.cz/hotel-cichnova/kontakty
Telefon 541 123 364
Email hotel@cichnovabrno.cz
Poznámka


Hotel Vista

Adresa
Web www.vista-hotel.cz
Telefon
Email
Poznámka


Penzion Dvořáková

Adresa
Web www.penziondvorakova.cz
Telefon +420 777 172 779
Email ubytovani@penziondvorakova.cz
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v parkovacím domu, hned vedle stadionu.

Další informace

Další informace, aktuality nebo fotografie jsou k dispozici na webových stránkách PR: https://www.poharrozhlasu.cz/

Družstvům ze vzdálených destinací (tj. dojezdová vzdálenost nad 200 km nebo doba dojezdu přes 2,5 hodiny) bude poskytnut příspěvek na ubytování (z 4. 6. na 5. 6.) a stravu (večeře 4. 6. a snídaně 5. 6.) Všechna družstva dostanou příspěvek na dopravu, který bude vypočítán dle vzdálenosti a počtu závodníků. 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

propozice_paticka_PR