Aprílový běh - přespolní běh - přípravky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

16.04.2024

Místo

Praha - park Židovské pece (park Židovské pece)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
PhDr.Gabriela Babušová Ph.D.
Hlavní rozhodčí
Mgr. Vít Molva

Startují

ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014

Kategorie:           2. třída        a/ chlapci    b/ dívky

                            3.  třída       a/ chlapci    b/ dívky

                            4.  třída        a/ chlapci    b/ dívky

                            5.  třída        a/ chlapci    b/ dívky

Soutěže

Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh

Technická ustanovení

Přespolní běh pro žáky 2 až.4. tříd ZŠ 

maximálně 10 závodníků (5 dívek + 5 chlapců) v jedné kategorii z každé zúčastněné školy, závod je otevřen i pro příchozí jednotlivce

Délka tratí cca:   2. třída        500 m

                            3.  třída       700 m

                            4.  třída        900 m

                            5.  třída        1100 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Ve stanu u startu na Židovských pecích prezentace závodníků: končí v 9,15 hod. 

Startovné

Dobrovolné:

v rámci závodu proběhne  sbírka  NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI společný projekt  České televize  a  NADACE

POMOZTE DĚTEM !   SBÍRKA PRO KUŘE

Přihlášky

elektronicky přes webové stránky klubu do 12.4.2024 https://www.jeseniova.cz/prihlasky/zavody/

Šatny

převlékání je zajištěno v mobilní šatně (stan) v prostoru startu a cíle, za  odložené věci pořadatel neručí

závody hlavička 2