Krajský přebor v běhu na 5.000 m (ženy) a 10.000 m (muži) na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

05.07.2024

Místo

Písek

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Václav Tipka
Ředitel závodu
Ivan Čuřín
predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí
Dagmar Tycová
Časomíru zajišťuje
Atletika Písek
atletika@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval
František Veselý

Startují

ročníky 1924 - 2008
ročníky 1924 - 2008

Startují atleti registrovaní u ČAS i neregistrovaní sportovci. Neregistrovaní sportovci se nemohou účastnit Krajského přeboru.

 

Soutěže

Muži 10000 m
Ženy 5000 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově za tribunou od 17:30 hodin.

Startovné

Přihlášky na www.atletika.cz a mailem - startovné 70,- Kč za osobu.

Přihlášky na místě v den závodu - 140,- Kč za osobu.

Přihlášky

Registrovaní atleti na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do středy 3. července 2024 do 24:00 hod (pro zařazení do KP výjimečně i v den závodu po odsouhlasení technickým delegátem).

Ostatní na mail prihlasky@atletikapisek.cz od 10.6.2024 do 24:00 hodin dne 3.7.2024 případně na místě, nejpozději 30 min před startem disciplíny.

Upozornění:

Závod krajského přeboru v kategorii mužů i žen je bez dělení na věkové kategorie, v rámci přeboru budou hodnoceni pouze registrovaní závodníci a závodnice z atletických oddílů Jihočeského kraje. Podmínkou pro vyhlášení krajského přeborníka je start nejméně 3 závodníků (závodnic) ze 2 oddílů.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání. Nenechávejte věci v šatnách. Pořadatel neručí za věci zde odložené.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšeny bezprostředně po doběhu posledního závodníka (závodnice) na informační tabuli na hlavní tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a stránkách klubu www.atletikapisek.cz

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje ČČK Písek.

Časový pořad

pátek, 5.7.2024

Čas Disciplíny
18:45 5000 m Ž
19:30 10000 m M

Parkování

Parkování je možné v omezené míře na parkovišti u hlavní budovy (vjezd z ulice U Papírny). Hlavní parkovací plocha je před hotelem OtavArena - Burketova ulice.

Další informace

Vyhlašujeme veteránské kategorie dle rozpisu na www.atletikapisek.cz.

Pro vyhlášení kategorie v ní musí startovat alespoň tři závodníci. Při nižším počtu závodníků budeme kategorie slučovat.