I. kolo KPD mladšího žactva v přespolním běhu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Pardubice

Datum

14.04.2024

Místo

Pardubice (K vinici 2932)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Pavel Strnad
+420777571106
AC-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Filip Sedlák
Řídící soutěže družstev
Karel Fiedler

Startují

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

V soutěži družstev ml. žactva startují ročníky 2011, 2012 případně přípravky. Do závodu jsou připuštěni pouze registrovaní atleti.

Soutěže

Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Kluby nahlásí své atlety do družstev A, B, C dle svého uvážení a činí tak již v přihlášce.

Na místě změna družstva nebude možná. U závodníků, kteří nebudou mít přiřazeno družstvo v přihlášce, bude určeno pořadatelem. 

Běh A se považuje za silnější. Přeborník kraje bude vybrán na základě času ze všech tří běhů. Délka tratě je cca 900m.

Pořadí v KPD:  Pořadí je určeno dle součtu umístění pěti nejlepších závodníků v družstvu v celkovém závodě dle skupin soutěží KAS této kategorie.  Nejnižší součet pořadí = nejlepší, nejvyšší součet pořadí= nejhorší. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje lepší součet časů počítaných závodníků.   Např. při rovnosti výsledných časů je pořadí shodné, pořadí se posouvá dle počtu stejných časů. Např. 35.; 35.; 35.; 38.;39;.39; 41. nebo 1.; 1.; 1. 4 apod. V případě, že družstvo nemá 5 závodníků, je mu započteno za každého chybějícího závodníka poslední pořadí ve startovním poli v jeho skupině (Všem se přičítá stejná jedna hodnota.) Pokud závod nedokončí za tým alespoň 5 závodníků, postupuje se stejně jako v případě, kdy tým nastoupil k závodu nekompletní, tedy přičtením pořadí za poslední místo. Pokud tým nastoupí v nižším počtu než 3 je mu do soutěže družstev odečtem hlavní bod. 

Do jednotlivých běhů jsou atleti rozřazení tak, aby v každém běhu byly oddíly zastupeny stejným počtem závodníků. Běhy se běží podle skupin. 

Závod probíhá za plného provozu. Trasa zde: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&rm=9juabxXfGcLQEOL1AcMgAU61G7PDI.RqJUT1MePDNNN1674XNhI0PCK8SvOY65OsOH6bOHMw69Mm69HnQcKa-4MOfi9JmMv6-g6N6QV7&x=15.7851547&y=50.0278284&z=18

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je ve výši 50Kč/závodník. Minimální výše startovného je 250Kč. Startovné platí kluby v den závodu v hotovosti v závodní kanceláři před zahájením závodu.

Startovné se platí za všechny závodníky, kteři byli přihlášeni.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 02.04.2024 00:00:00 do 13.04.2024 18:00:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v přilehlém parku pod vinicí.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově klubovny orientačního běhu.

Časový pořad

neděle, 14.4.2024

Čas Disciplíny
10:00 Přespolní běh Žkm Běh A
10:20 Přespolní běh Žcm Běh A
10:40 Přespolní běh Žkm Běh B
11:00 Přespolní běh Žcm Běh B
11:20 Přespolní běh Žkm Běh C
11:40 Přespolní běh Žcm Běh C
12:30 Vyhlášení výsledků KP jednotlivců v přespolním běhu

Stravování

V bufetu u Tenisového hřiště naproti klubovně.