Veřejné závody přípravek - trojboj

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

17.04.2024

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Tereza Štanclová
Technický ředitel
Řežábek Michal

Startují

ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014

Soutěže

Atletická přípravka-dívky trojboj
Atletická minipřípravka-dívky trojboj
Atletická přípravka-hoši trojboj
Atletická minipřípravka-hoši trojboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

150 Kč za trojboj (startovné, účastnický diplom, ocenění pro nejlepší z trojboje)

Platba v hotovosti na místě. 

Po domluvě je možná platba fakturou pro kluby.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.4.2024 do 15.4.2024 20:00.

Na závody lze přihlásit i neregistrované, a to standardně "přihláškou bez registrace".

Časový pořad

středa, 17.4.2024

Čas Disciplíny
15:30 prezentace do 15:45
16:00 Zahájení soutěží trojboj EleHm trojboj EleH trojboj EleDm trojboj EleD
19:00 Vyhlášení

Stravování

V době závodu bude otevřeno Bistro na dvoustvce se různým výběrem nápojů, jídel a dalšího občerstvení.

Další informace

Závod bude organizovaný jako trojboj - sprint, hod, skok. Disciplíny budou probíhat dle upravených pravidel i organizace adekvátně pro kategorii přípravky.

Trojboj

Výsledek víceboje bude stanoven součtem umístění v jednotlivých disciplínách. Nižší součet znamená lepší umístění. Při bodové shodě dojde k rovnosti pořadí. V případně rovnosti na prvních třech místech budou vyhlášeni všichni.

Skok daleký

Bude probíhat odrazem z vymezeného pásma (bez odrazového břevna) a měření od konce pásma ve směru skoku. Pro zachování plynulosti soutěže bude výsledek měřen s přesností na 10 cm. Soutěžící v každé věkové kategorii budou rozděleni na dvě nebo na tři doskočiště. Každý soutěžící bude mít min. 3 pokusy.

Překážkový běh

Bude měřen ručně s přesností na desetiny vteřiny. Start bude probíhat z vysokého startu (tj. bez bloků na pokyny „Připravte se“ a „Startovní zvuk“ (píšťalka nebo klapnutí). Běhy budou řazeny do čtyř nebo pěti drah. Starší přípravka poběží trať 50 m.

Hod raketkou

Bude probíhat na vrhačské louce s výsečí pro odhod. Každý bude mít 3 hody za sebou (tj. v každém pokusu tři raketky). Zapisuje se pouze nejdelší pokus s přesností na 1 m. Podle počtu startujících ve skupinách připravíme počet sektorů.

Výsledky budou zpracované do AK2.

Účastníci obdrží diplom za účast a drobnou odměnu.